Klubovi korisnika – Klub Aktiv

U sklopu programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ održano tematsko predavanje Centra za socijalnu skrb Sisak u Udruzi osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska

logo

U sklopu provedbe programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“, čiji je nositelj Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, u suradnji s partnerskom Udrugom osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, dana 28. veljače 2020., u Sisku je održano tematsko predavanje suradnika na programu, Centra za socijalnu skrb Sisak. Predavanje na temu Prava u sustavu socijalne skrbi održale su predstavnice Centra za socijalnu skrb Sisak, socijalne radnice Mašenka Sekulić i Irena Anušić. Na predavanju su ispred Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize sudjelovale izvršna direktorica, Mirjana Markovinović i Maja Gašpert, voditeljica programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“. Ispred Udruge osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, predavanju su prisustvovali Dren Dobrenić, predsjednik UTI Sisak i Branka Kunštek, voditeljica Kluba korisnika.
Predavanjem su korisnici upoznati s povlasticama i uslugama koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti u okviru sustava socijalne skrbi. Predstavnice CZSS Sisak govorile su o osobnoj invalidnini i doplatku za pomoć i njegu, kao najvećim pravima u sustavu socijalne skrbi. Također je bilo riječi o drugim, manjim pravima koja je moguće ostvariti. Korisnicima su objašnjeni uvjeti pod kojima mogu ostvariti određena prava, kako bi mogli iskoristiti sve povlastice na koja možda imaju pravo, a nisu ih do sada koristili jer za njih nisu znali.

Korisnici su izrazili zadovoljstvo predstavljenim te iskazali svoje zanimanje za temu, koja je za sve korisnike od izrazite važnosti te su naveli kako su zadovoljni dobivenim informacija, koje do sada nisu imali.

S programske aktivnosti u galeriji su dostupne fotografije.

Skip to content