IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI​

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize koje se nalazi na adresi https://www.hsucdp.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica u većoj mjeri su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća u smislu da je ova interentska stranica nudi:

– mogućnost opažanja, što znači da sadržaj i sastavni dijelovi korisničkog sučelja predstavljeni korisnicima na način da im omogućavaju opažanje,

– operabilnost, što znači da se sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije može upravljati,

– razumljivost, što znači da informacije i način rada korisničkog sučelja su razumljivi i

– stabilnost, što znači da sadržaji su dovoljno stabilni da ih mogu pouzdano tumačiti različiti korisnički programi, uključujući pomoćne tehnologije kojima se služe osobe s invaliditetom, kako bi korisnici uvijek imali pristup sadržaju.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • Pojedine slike objavljene na mrežnom sjedištu nemaju prikladan opis i alt tekst,
  • Pojedine slike imaju isti alt tekst,
  • Pojedine slike sadržavaju tekst koji nije dostupan u drugom formatu i nije strojno čitljiv,
  • Pojedini video sadržaj nema dostupne podnaslove ili podnaslovi nisu dostupni u strojno čitljivom formatu, kao ni dostupan transkript ili skraćeni opis,
  • Pojedine tekst, slike i pozadine nemaju odgovarajući propisani kontrast,
  • Pojedini PDF dokumenti nisu u strojno čitljivoj formi,
  • Web stranica nema mapu stranice,
  • Pojedine poveznice nisu jasno označene i nemaju prikladne tekstualne opise.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. kolovoza 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (https://wave.webaim.org).

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize korisnici mogu uputiti putem:

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Skip to content