Stručna služba

Prema Statutu Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, zadaća Stručne službe je “…obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina.”

Na čelu stručne službe je izvršna direktorica Mirjana Markovinović, a uz nju su tu stručni suradnik Benjamin Petrović i Suzana Cigetić, administratorica. Zaposlenici imaju bogato radno iskustvo i mnoge naučene vještine koje su im od velike pomoći u svakodnevnom radu.

Mirjana Markovinović

Diplomirana socijalna radnica. Svoju stručnu karijeru započela je u Centru za socijalnu skrb Velika Gorica u kojoj je imala prilike raditi u svim referadama, na svim područjima stručnog socijalnog rada. Od 1999. godine radi u Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize na poslovima stručne tajnice. Taj posao obuhvaća skoro sve poslove koje Savez radi: koordinaciju rada stručne službe, predlaganje projekata, programa i aktivnosti, provođenje i dokumentiranje odobrenih projekata, programa i aktivnosti, pripremu i organizaciju stručnih, edukativnih i promotivnih radionica, skupova i simpozija, pripremu i rad na izdavanju stručnog časopisa, knjiga i drugih publikacija, komunikaciju i koordinaciju aktivnosti prema udrugama članicama Saveza ali i drugim srodnim udrugama, suradnju s ministarstvima i drugim institucijama i ustanovama i mnoge druge “nevidljive poslove”.
Sudjelovala je na mnogim seminarima, stručnim skupovima i simpozijima iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zaštite djece i mladih s invaliditetom te zaštite obitelji.
Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu civilnog društva kao i u iniciranju i predlaganju projekata kod ministarstava i drugih institucija, kao i višegodišnje iskustvo u upravljanju i provedbi tih projekata.
Posebno do izražaja dolazi njen smisao za organizaciju civilnog društva i odlučnost u provođenju novih ideja te promicanju ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom.
Donošenjem novog statuta Saveza u ožujku 2013. godine postavljena je za izvršnu direktoricu Saveza.

Benjamin Petrović

Benjamin

Magistar politologije. Nakon završene opće gimnazije u Donjem Miholjcu, 2011. godine upisuje studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te diplomira 2016., uz počast summa cum laude. Kao uže usmjerenje na studiju odabrao je nacionalnu sigurnost i međunarodne odnose. Nakon završenog Dragovoljnog vojnog osposobljavanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske, prvo radno iskustvo je stekao na stručnom osposobljavaju u Uredu povjerenika za informiranje gdje je radio kao stručni suradnik na zadatcima praćenja i promocije prava na pristup informacijama. Tijekom stručnog osposobljavanja pohađao je nekoliko edukacija o primjeni zakona i funkcioniranja sustava državne uprave. 2018. godine polaže državni stručni ispit. U Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize radi od studenog 2018. kao voditelj programa.

Suzana Cigetić

Suzana-Cigetic

Ekonomski tehničar. Nakon završene srednje škole u Jastrebarskom, 2004. godine zapošljava se u privatnoj tvrtki na radnom mjestu administrativne djelatnice. Rad je obuhvaćao kompletnu administraciju, poslove pripreme dokumentacije za računovodstvo, koordinaciju kolega na terenu te ostale poslove prema potrebi. 2014. godine zapošljava se također u privatnoj tvrtki na radnom mjestu administrativne tajnice gdje je nastavila s radom u struci, a radno mjesto obuhvaćalo je kompletno vođenje administracije, koordinaciju rada ureda i kolega na terenu, suradnju s knjigovodstvom, suradnju s dobavljačima i krajnjim korisnicima usluga te kao podrška direktoru prilikom izvedbe poslova i projekata. U Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize radi od travnja 2019. godine kao administratorica i suradnica na projektima.