Stručna služba

Prema Statutu Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, zadaća Stručne službe je “…obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina.”

Na čelu stručne službe je izvršna direktorica Mirjana Markovinović, a uz nju su tu administratorica Suzana Cigetić, voditelj projekta Đuro Darko Cerančević i voditeljica programa Marija Bijelić. Zaposlenici imaju bogato radno iskustvo i mnoge naučene vještine koje su im od velike pomoći u svakodnevnom radu.

Mirjana Markovinović

Diplomirana socijalna radnica. Svoju stručnu karijeru započela je u Centru za socijalnu skrb Velika Gorica u kojoj je imala prilike raditi u svim referadama, na svim područjima stručnog socijalnog rada. Od 1999. godine radi u Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize na poslovima stručne tajnice. Taj posao obuhvaća skoro sve poslove koje Savez radi: koordinaciju rada stručne službe, predlaganje projekata, programa i aktivnosti, provođenje i dokumentiranje odobrenih projekata, programa i aktivnosti, pripremu i organizaciju stručnih, edukativnih i promotivnih radionica, skupova i simpozija, pripremu i rad na izdavanju stručnog časopisa, knjiga i drugih publikacija, komunikaciju i koordinaciju aktivnosti prema udrugama članicama Saveza ali i drugim srodnim udrugama, suradnju s ministarstvima i drugim institucijama i ustanovama i mnoge druge “nevidljive poslove”.
Sudjelovala je na mnogim seminarima, stručnim skupovima i simpozijima iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zaštite djece i mladih s invaliditetom te zaštite obitelji.
Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu civilnog društva kao i u iniciranju i predlaganju projekata kod ministarstava i drugih institucija, kao i višegodišnje iskustvo u upravljanju i provedbi tih projekata.
Posebno do izražaja dolazi njen smisao za organizaciju civilnog društva i odlučnost u provođenju novih ideja te promicanju ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom.
Donošenjem novog statuta Saveza u ožujku 2013. godine postavljena je za izvršnu direktoricu Saveza.

Đuro Darko Cerančević

Đuro CerančevićMagistar ekonomije. Po završetku srednje ekonomske škole u Vinkovcima, 2011. godine upisuje preddiplomski studij smjera financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kojeg završava 2014. godine i stječe zvanje prvostupnika (baccaalaureusa) ekonomije. Nakon završetka preddiplomskog studija upisuje diplomski studij smjera financijski menadžment na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli te diplomira 2016. godine s naglašenom izobrazbom u području EU fondova. Prvo radno iskustvo stječe za vrijeme studija u poduzeću Eurokonzalting iz Pule, specijaliziranom za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova s naglaskom na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj gdje odrađuje i stručno osposobljavanje. Po završetku stručnog osposobljavanja, godinu dana radi u konzultantskoj tvrtki Apsolon iz Zagreba gdje stječe specifična znanja u sferi izrade kompleksnih projekata s naglaskom na natječaje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda. Generira vještine i kompetencije u koordinaciji izrade i provedbe projektnih prijava financiranih iz EU fondova, kao i u sastavljanju poslovnih planova i investicijskih studija. U Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize radi od rujna 2019. godine kao voditelj projekta.

Marija Bijelić

Marija BijelićMagistra pedagogije i povijesti umjetnosti.
Nakon diplomiranja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odrađuje stručno osposobljavanje za kustosa u Atelijeru Meštrović. Dodatno usavršavanje za stručnog suradnika u pripremi i provedbi EU projekata završava na Obrtničkom učilištu. Od 2018. godine surađuje s udrugom „Vjetar u leđa“ kroz osmišljavanje i provedbu radionica za potencijalno darovitu djecu. U Centru za civilnu inicijativu 2019. g. radi kao koordinatorica volontera te organizira i provodi aktivnosti međugeneracijske solidarnosti. Kontinuirano razvija kompetencije izrade, koordinacije i provedbe projektnih prijava. U Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize radi od listopada 2020. godine kao voditeljica programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“.

Suzana Cigetić

Suzana-Cigetic

Ekonomski tehničar. Nakon završene srednje škole u Jastrebarskom, 2004. godine zapošljava se u privatnoj tvrtki na radnom mjestu administrativne djelatnice. Rad je obuhvaćao kompletnu administraciju, poslove pripreme dokumentacije za računovodstvo, koordinaciju kolega na terenu te ostale poslove prema potrebi. 2014. godine zapošljava se također u privatnoj tvrtki na radnom mjestu administrativne tajnice gdje je nastavila s radom u struci, a radno mjesto obuhvaćalo je kompletno vođenje administracije, koordinaciju rada ureda i kolega na terenu, suradnju s knjigovodstvom, suradnju s dobavljačima i krajnjim korisnicima usluga te kao podrška direktoru prilikom izvedbe poslova i projekata. U Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize radi od travnja 2019. godine kao administratorica i suradnica na projektima.

Skip to content