Klubovi korisnika - Klub Aktiv

Održano tematsko predavanje voditeljice programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ za studeni 2019. u Udruzi osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska

U sklopu provedbe programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“, čiji je nositelj Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, u suradnji s partnerskom Udrugom osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, dana 07. studenog 2019., u Sisku je održano drugo tematsko predavanje te radni sastanak vezano uz nastavak provedbe programa u studenom i prosincu. Na predavanju je ispred Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize sudjelovala Maja Gašpert, voditeljica programa. Ispred Udruge osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, predavanju su prisustvovali Dren Dobrenić, predsjednik UTI Sisak i Branka Kunštek, voditeljica Kluba korisnika.
Tema predavanja bila su prava i olakšice za osobe s invaliditetom. Predavanje je uključivalo razna područja u kojima osobe s invaliditetom mogu ostvariti prava, povlastice ili olakšice. Korisnici su informirani o olakšicama koje mogu ostvariti putem članstva u udruzi, pravima iz područja zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi, zatim o pravima na području mobilnosti te poreznim i drugim olakšicama. Korisnicima su dane i informacije vezano uz pravnu pomoć za osobe s invaliditetom, koju mogu koristiti u slučaju potrebe. Korisnici su izrazili zadovoljstvo predstavljenim te iskazali velik interes za temu. Nakon završetka predavanja, pokrenuta je rasprava s korisnicima vezano uz prava i povlastice koje su im na raspolaganju kao osobama s invaliditetom.
Stavka posjeta udruzi također je bio radni sastanak s voditeljicom kluba korisnika Brankom Kunštek oko tekućih pitanja vezano za provedbu programa Klubovi korisnika – Klub Aktiv. Prethodno su Udruzi osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska predani promotivni materijali za 3. godinu provedbe programa – letci i plakati, koji su tiskani od strane Saveza udruga cerebralne i dječje paralize. Sastanak je uključivao planiranje predstojećih aktivnosti i tematskih predavanja za nastavak mjeseca studenog i prosinac, s naglaskom na aktivnosti vezane uz blagdansko razdoblje.

S programske aktivnosti u galeriji su dostupne fotografije.