Klubovi korisnika – Klub Aktiv

Najava tematskog predavanja voditeljice programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ u Udruzi osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, 07.11.2019.

U sklopu provedbe programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“, kojeg provodi Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u suradnji s partnerskom Udrugom osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, dana 07. studenog 2019., u Sisku će biti održano predavanje na temu „Prava i olakšice za osobe s invaliditetom“.

Cilj tematskog predavanja je upoznati korisnike Kluba s pravima i povlasticama koje imaju kao osobe s invaliditetom, pomoći im da iskoriste prava i povlastice koje su im dostupne, a o kojima nisu bili prethodno informirani. Tematsko predavanje će obuhvatiti prava i olakšice vezane za brojna područja – povlastice na temelju članstva u udruzi, prava iz područja zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja te socijalne skrbi, ali i prava iz područja mobilnosti, porezne i druge olakšice te pravnu pomoć koja je osobama s invaliditetom na raspolaganju.

Predavanju će, osim korisnika, prisustvovati i predstavnici partnerske udruge UTI Sisak te predstavnici suradnika na programu, Saveza udruga osoba s invaliditetom grada Siska.

Skip to content