Naslovna

SOIH Forum virtualnog učenja o KPOSI – „Usudimo se saznati“

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH 08. travnja održala je edukaciju kao nastavak SOIH Foruma virtualnog učenja o KPOSI vezan za najaktualnija zbivanja. Tema edukacije bila je članak 11. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom – inicijative za pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine i primjeri zemalja koje graniče s Ukrajinom.
Skup je bio posvećen poticanju djelovanja Tima za krizna stanja koji je u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom oformljen s po jednim predstavnikom saveza i jednim predstavnikom udruga članica.
Kako su prve osobe s invaliditetom već smještene u Republici Hrvatskoj, a očekuje se i daljnji dolazak, cilj je educirati tim, ali i ostale predstavnike udruga o mogućnostima pružanja pomoći i djelovanja radi sustavne podrške i bolje suradnje s lokalnim zajednicama.

U skladu sa obvezama koje proizlaze iz međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo koje obuhvaća ljudska prava Republika Hrvatska će poduzeti sve potrebne mjere za osiguranje zaštite i sigurnosti osoba  s invaliditetom u rizičnim situacijama.
Europska unija uspostavila je privremeni okvir prema kojem sve osobe koje dolaze iz Ukrajine mogu ostati u zemljama EU do tri godine i ostvarivati prava na pristup zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvenoj skrbi kao i svi građani država članica EU.

Zamjenik pravobraniteljice osoba s invaliditetom, Darijo Jurišić spomenuo je kako je broj raseljenih osoba s invaliditetom značajan i s obzirom da je država Ukrajina donijela odluku o evakuaciji očekuje se oko 4.000 osoba s invaliditetom. Procjenjuje se da je u Ukrajini 10.000 osoba s invaliditetom koje žive u rezidencijalnim ustanovama, vrlo često bez podrške obitelji i u sadašnjoj situaciji bez stručne podrške.

Dopredsjednica SOIH-a, Marica Mirić kroz prezentaciju je prikazala iskustva Poljske, Rumunjske i Češke koje su do sada zbrinule najveći broj raseljenih osoba iz Ukrajine.
Mnogo je izazova i poteškoća prilikom dolaska i registracije osoba s invaliditetom i utvrđivanja njihovih potreba, kao i praćenje daljnjih informacija o njihovom smještaju. Prilikom evakuacije prednost se daje obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju. Evakuacije se odvijaju vlakovima ili autobusima najčešće u susjedne zemlje, posebno u Poljsku i Rumunjsku. Spomenuto je kako veliki broj osoba s intelektualnim teškoćama nije ni svjesno opasnosti koje im prijete.

Zamjenik pravobraniteljice osoba s invaliditetom, Darijo Jurišić zahvalio se svima na ovom hvalevrijednom skupu te naglasio da ukoliko se situacija u Ukrajini oduži da će Tim za krizna stanja sastajati češće kako bismo međusobno bolje komunicirali i davali informacije iz lokalnih zajednica.

Potencijalno zainteresiranima za pomoć osobama s invaliditetom iz Ukrajine preporuka je da se obrate Stožeru civilne zaštite u svojoj lokalnoj zajednici.

Sve dodatne informacije vezano za pomoć osobama iz Ukrajine možete pronaći na niže navedenoj web stranici ili se možete obratiti na navedene kontakte:

WEB: https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/vazni-brojevi/123

e-mail: ukrajina@mrosp.hr

e-mail: hsucdp@hsucdp.hr

e-mail: soih@soih.hr

Kontakt broj: +385 99 399 7317

Skip to content