Naslovna

Radionica u sklopu 8. Centra znanja: „Vještine komuniciranja s medijima i krizno komuniciranje u projektima financiranim EU”

U sklopu radionice na temu vještina komuniciranja s medijima i kriznog komuniciranja organizirane sa sudionicima 8. Centra znanja u Tribini Grada Zagreba sukladno epidemiološkim mjerama. Komunikacija je posebno važna u kriznim situacijama stoga je program obuhvatio i neka od osnovnih načela efektivne komunikacije rizika i upravljanja temama s naglaskom na proces i ključne sudionike u upravljanju krizom. PJR d.o.o. je konzultantska tvrtka s višegodišnjim iskustvom u EU fondovima, edukacijama i javnoj nabavi.

Radionica je bila podijeljena u tri dijela: 1.) Komunikacija u EU projektima, 2.) Vještine komuniciranja i 3.) Krizno komuniciranje. U prvom djelu polaznici su upoznati s koristima i obilježjima komunikacije na EU projektima, važnosti definiranja plana komuniciranja te načinima provedbe komunikacijskih aktivnosti. Drugi dio obuhvaćao je definiciju komunikacije i vrste komunikacije, principe održavanja javnog nastupa, opise medija i vrste medija, specifičnost nastupa u različitim medijima te dodatne faktore uspjeha. Treći dio obuhvatio je temu kriznog komuniciranja kroz izvore prijetnji u komunikaciji, upravljanje rizicima i temama, upravljanje krizom, osnivanje kriznog tima, procese upravljanja kriznom situacijom te ciljane javnosti i komunikacija s medijima.

Predavači su se osvrnuli i na pitanja sudionika radionice s naglaskom na specifičnosti civilnog sektora u načinima komunikacije, kriznom komuniciranju u vještinama komuniciranja. Naposljetku su izvršene vježbe komuniciranja na teme definiranja ključnih poruka, kriznog komuniciranja i organiziranja konferencije za medije.

Nakon održanog predavanja svim sudionicima je predočena anonimna ankete putem koje su mogli procijeniti održanu radionicu. Korišteni materijal radionice ustupljen je polaznicima na daljnje korištenje.

Skip to content