Naslovna

Održano treće tematsko predavanje treće godine provedbe programa Klubovi korisnika – Klub Aktiv

Dana 19.12.2022. godine u prostorijama UTI TOMS u Trogiru, a u sklopu provedbe treće godine programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ je održano treće tematsko predavanje na temu socijalnih usluga. Korisnici programa su dobili vrijedne informacije o vrstama socijalnih usluga, pružateljima, karakteru, planiranju i razvoju istih, a prema aktualnom Zakonu o socijalnoj skrbi i drugoj pravnoj stručnoj literaturi. Navedeno predavanje je predstavljalo dodatak predavanju koje se održalo 17.10.2022. godine jer je korisnicima pružilo sagledavanje socijalnih usluga s pravnog aspekta te je veći naglasak bio na socijalnoj usluzi pomoć u kući za koju su korisnici programa pokazali izrazito veliku zainteresiranost.
Skip to content