Naslovna

Izborna sjednica Skupštine HSUCDP

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize održao je 19. ožujka 2022. godine Izbornu sjednicu Skupštine. Skupštini je prisustvovalo 27 predstavnika udruga članica i drugi sudionici iz udruga. U uvodnom dijelu sa sudionicima je podijeljen video materijal „Pristupačnost je ljudsko pravo“; materijal napravljen u suradnji 13 nacionalnih saveza udruga osoba s invaliditetom i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Nakon uvodnog dijela i izbora radnih tijela Skupštine i usvajanja Dnevnog reda i Poslovnika o radu; dano je Izvješće o radu HSUCDP za 2021. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HSUCDP za 2021. godinu, Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, te Operativni i Financijski plan za 2023. godinu. Na prijedlog članova Upravnog odbora Skupštini su dani prijedlozi za izmjenu 2 članaka Statuta što je nakon rasprave Skupština i usvojila. Nakon izlaganja redovnog dijela Skupštine, navedena Izvješća i Planovi su usvojeni.

Uvjete za kandidaturu za predsjednika HSUCDP ispunila su dva kandidata; g. Ivica Bašić iz Udruge tjelesnih invalida TOMS iz Trogira i g. Dren Dobrenić iz Udruge osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska. Kandidati su izložili svoj program rada i aktivnosti Saveza za naredno mandatno razdoblje, nakon čega se pristupilo glasanju za izbor predsjednika HSUCDP. S većim brojem glasova za predsjednika HSUCDP za razdoblje 2022.- 2026. izabran je g. Ivica Bašić. Nakon izbora predsjednika HSUCDP, Skupštini je dan prijedlog za ostala tijela Saveza koja su potom prihvaćena i odabrana od strane predstavnika Skupštine.

Predstavnicima i sudionicima Skupštine podijeljeni su radni materijali, Godišnje izvješće o radu HSUCDP 2021., promotivni letci, plakati i drugi materijali HSUCDP.

Skip to content