Naslovna

Projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize odobren je projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a njime se želi pozitivno utjecati na rješavanje problema s kojima se mnoge udruge nose u svom poslovanju i nošenju s kriznim situacijama u lokalnoj zajednici.

Projektni partneri su Udruga osoba s invaliditetom „Suncokret” Velika Gorica i Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Provedbom izobrazbi, programa, radionica i treninga krajnjim korisnicima će biti osigurani alati za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Opći cilj projekta:

Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društveno-ekonomskog rasta i razvoja.

Specifični ciljevi projekta:

1) detektirati probleme i ojačati kapacitete aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama;

2) poticanje i jačanje umrežavanja dionika civilnoga društva s ciljem povećanja kvalitetne suradnje za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Očekivani rezultati projekta:

  • Osnaženi OCD-i u poboljšanju njihovih internih kapaciteta i stručnosti u području partnerstva i socijalnog dijaloga
  • Provedene online izobrazbe predstavnika OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava kao i zakonodavnog okvira za djelovanje OCD-a
  • Proveden edukacijski program za socijalne mentore za pružanje psihološke i savjetodavne podrške socijalnom uključivanju za pružanje psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije na potresom pogođenim područjima te marginaliziranim skupinama pogođenima pandemijom korona virusa
  • Ojačana znanja i vještine OCD-a za organiziranje rada na daljinu uz korištenje inovativnih digitalnih alata te poslovanje u kriznim situacijama
  • Izrađen on-line digitalni priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
  • Izrađene brošure s mapiranim potrebama lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama

Početak i kraj projekta: 21.3.2022. – 21.09.2023

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 444.934,89 kn

Iznos sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%): 378.194,66 kn

Iznos sufinanciran iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%): 66.740,23 kn

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Marija Bijelić

 

Financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Skip to content