Naslovna

Radionica u sklopu provedbe projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” UP.04.2.1.11.0017

U sklopu provedbe projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” UP.04.2.1.11.0017, 11. studenog 2022. održao se prvi dan edukacije u području zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva.

Radionica se održavala u prostorijama MO Gajnice, a prisustvovali su partneri na projektu.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Skip to content