Znanjem do socijalnih usluga

Znanjem do socijalnih usluga Radionica Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize -06. i 07. svibanj 2019., Hotel Princess, Cvetković 85/B, Jastrebarsko-

Prigodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom, 05. svibnja 2019., i 50 obljetnice rada i djelovanja Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, održana je dvodnevna radionica pod nazivom „Znanjem do socijalnih usluga“. Cilj radionice bio je ojačati kapacitete udruga članica za planiranje, razvoj i pružanje kvalitetnih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Dodatna svrha je poticanje na kvalitetniju suradnju te razvoj mreže usluga usmjerenih na zadovoljavanje socijalnih potreba i socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom.

Radionicu je pozdravnim govorom otvorio predsjednik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize te pritom istaknuo značaj okupljanja predstavnika 17 udruga osoba s invaliditetom iz različitih krajeva Hrvatske, kojim se postiže dodatno širenje saznanja o primjerima dobrog rada i prijenos informacija.

Radionica je otvorena osvrtom na 50 godina djelovanja Saveza od strane izvršne direktorice Mirjane Markovinović, koja je sudionicima pružila uvid u povijest rada Saveza te brojne aktivnosti koje su provedene u sklopu različitih projekata i programa. Opisane su aktivnosti međunacionalne suradnje, sudjelovanje u kampanjama u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom, a prikazan je i slijed predsjedanja Savezom. Sudionicima su također prikazani video materijali o radu Saveza te obilježavanju Svjetskog dana cerebralne paralize.

Snažan poticaj i potvrdu kvalitetnog rada Savezu su svojim pohvalama pružili predsjednici i izvršni direktori udruga članica. Tako je Aleksandra Milković, izvršna direktorica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije istaknula HSUCDP kao savez sa svrhom zbog snažnog vjetra u leđa koji pruža svojim udrugama. Pohvalama na račun Saveza se priključio i Ivica Bašić, predsjednik Udruga tjelesnih invalida TOMS, koji je ukazao na Program informatičke radionice kao dobar primjer suradnje između Saveza i udruge. Tomislav Novosel , predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, zahvalio je Savez na suradnji te ukazao na potrebu za dodatnom sinergijom.

Radni dio je započeo prikazom filma Jedan dan u Novom Jelkovcu, putem kojeg je CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, prikazalo svoje uspjehe u pružanju socijalnih usluga i osiguravanju sigurne i pozitivne okoline za vlastite korisnike.

U nastavku radionice, predstavnici udruga članica Saveza su predstavljali rad vlastitih udruga i dosadašnja postignuća. Detaljan prikaz pružio je Tomislav Velić, predsjednik HSUCDP, a ujedno i predsjednik Udruge osoba s invaliditetom “Bubamara”. Istaknuo je kako Udruga „Bubamara“ putem brojnih projekta međunarodne suradnje, pružanja palijativne medicinske njege, osiguranja usluga prijevoza te informativne i tehničke podrške, svojim korisnicima pruža mogućnost aktivne društvene integracije.

Uslijedio je prikaz filma o radu Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Izvršna direktorica Udruge Aleksandra Milković prikazala je projekt „Inkluzivna farma“ koji se temelji na razvoju i provedbi usluge boravka u prirodi te ostvarenje neformalnih oblika jačanja i edukacije za korisnike.

Zatim su svi predstavnici prezentirali ostvarenja vlastitih udruga čije je težište na pružanju oblika pomoći koje sustav ne osigurava. Naglasak je stavljen na neizostavnu uslugu pružanja osobne asistencije, nastojanja za stvaranjem prilagođenog okoliša za osobe s invaliditetom u obliku prostora za poludnevni i dnevni boravak. Predstavljene su inicijative usmjerene na socijalno poduzetništvo i problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom te brojni projekti i programi za podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Dodatan pogled na mogućnosti pružanja socijalnih usluga sudionicima je prezentacijom o Socijalnoj politici Europske unije pružio predsjednik HSUCDP, Tomislav Velić. Istaknuvši ključne odredbe pravne stečevine Europske unije koja pruža smjer državama članicama prema ostvarenju mogućnosti za provedbu socijalnih usluga i jačanje kapaciteta za njihovu implementaciju, sudionicima je pružen uvid u postupke i procese pripreme i provedbe zakonodavstva o socijalnim uslugama na razini institucija EU.

Prvi dan radionice završio je iznošenjem zaključaka proizašlih iz cjelodnevnog raspravljanja o djelatnosti i kapacitetima udruga. Pojačana razina umrežavanja te snažnija zajednička zagovaračka aktivnost, usmjerena prema političkim strukturama, je nužna kako bi udruge mogle održati svoju aktivnu djelatnost. Isto tako, upozoreno je na važnost stvaranja i zadržavanja kvalitetnih kadrova koji će svojim znanjima doprinijeti projektnim i programskim aktivnostima. Nadalje, usluge stanovanja, zapošljavanja osoba s invaliditetom i pružanja psihosocijalne pomoći ističu se kao ključne u ostvarenju daljnjih pozitivnih učinaka.

Drugi dan radionice bio je posvećen informiranju sudionika o zakonodavnim okvirima o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i mogućnostima za uključivanje u mrežu socijalnih usluga. Zvonko Rakhel, viši stručni savjetnik u Odjelu za stručnu i infrastrukturnu podršku pružatelja usluga iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je prikazao zajedničke i posebne minimalne uvjete za ostvarenje socijalnih usluga te istaknuo nužnost za edukacijama članova povjerenstva koji sudjeluju u donošenju rješenja. Temeljitim educiranjem o primjenama odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga riješili bi se problemi na koje udruge nailaze u procesima ishođenja rješenja o pružanju socijalnih usluga.

Ivana Tonković, voditeljica Službe za ugovaranje, osiguranje standarda i unapređenje kvalitete socijalnih usluga, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, istaknula je stalan problem nedostatnih sredstava pri sklapanju novih ugovora te potrebu za novim zakonom kojim će se urediti postupci ugovaranja socijalnih usluga i stvaranje mreže pružatelja socijalnih usluga.

Dvodnevna radionica Saveza zaključena je predstavljanjem rada udruge CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom. Izvršna direktorica udruge, Zvjezdana Delić opisala je dugogodišnji rad udruge u nastojanju za ostvarenjem pružanja sveobuhvatne usluge poludnevnog i dnevnog boravka za korisnike.

Radionica Hrvatskog saveza cerebralne i dječje paralize je sudionicima poslužila kao motivacija za daljnje partnerstvo na polju pružanja socijalnih usluga i pružila smjer prema kojem ići pri ostvarenju snažnih kapaciteta za planiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga. Također, okupljanje velikog broja predstavnika udruga osoba s invaliditetom omogućilo je podizanje razine svijesti o nužnosti zadovoljavanja socijalnih potreba osoba s cerebralnom paralizom te na primjeren način obilježavanje Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom.

Skip to content