Završna konferencija_UDCDPNO Daruvar

Završna konferencija u Daruvaru

Završna konferencija programa: „Klubovi korisnika- Klub aktiv“ u Daruvaru, 24. svibnja 2018. godine

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize održao je Završnu konferenciju prve godine programa „Klubovi korisnika – Klub aktiv“ u Udruzi distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar.

U uvodnom djelu, predsjednik UDCDPNO Daruvar, Ivan Belaj, pozdravio je sve prisutne i zahvalio na dolasku.

Potom se prisutnima obratio Tomislav Velić, predsjednik HSUCDP te svima zahvalio na dolasku i izrazio zadovoljstvo što je UDCDPNO bio partner Savezu u provedbi prve godine programa. Istaknuo je kako će Savez uvijek podupirati rad svojih udruga članica i zalagati se za njihov napredak i rast u svakom pogledu.

Voditeljica programa Nina Kalandrin predstavila je rezultate programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku. Cilj programa je prevencija institucionalizacije, povećanje socijalnog uključivanja i veća kvaliteta života osoba s invaliditetom. Kroz prezentaciju prikazan je cilj programa te sve provedene aktivnosti koje je UDCDPNO Daruvar provela u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Daruvar i suradničkom udrugom „Impress“. Pružanjem socijalnih usluga putem programa spriječena je institucionalizacija osoba s invaliditetom, poboljšana je kvaliteta života osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i ostalim vrstama invaliditeta kroz sudjelovanje u aktivnostima Kluba korisnika, kreativno izražavanje, socijalizacijske grupe i sudjelovanje u aktivnostima lokalne zajednice. Razvijen je suradnički odnos između centara za socijalnu skrb, jedinica lokalne i područne samouprave i lokalnih udruga i mogućnosti za suradnju na daljnjim projektima.

Danko Kapetanović voditelj Kluba korisnika je kroz prezentaciju slika „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ upoznao prisutne s aktivnostima korisnika tokom prve godine provedbe programa (izrada božićnih i uskršnjih ukrasa, izrada nakita, izrada predmeta od cementa, oslikavanje majica, obilježavanje Nacionalnog dana cerebralne i dječje paralize).

Korisnici programa izrazili su zadovoljstvo programom i pohvalili voditeljicu programa i voditelja Kluba korisnika. Istaknuli su kako im je program omogućio kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, te kako su na radionicama stekli nova prijateljstva. Izrazili su nadu kako će se osigurati kontinuitet provedbe programa u sklopu Udruge kako bi i dalje mogli dolaziti na radionice i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme ali i kako bi se nastavili osjećati korisnim zajednici u kojoj borave.

Na konferenciji su uz korisnike Udruge i njihove članove obitelji prisustvovali i Vanda Cegledi, zamjenica gradonačelnika Daruvara, Kristina Rukavina, socijalna radnica iz Centra za socijalnu skrb Daruvar, volonteri udruge „Impress“, Davor Marić, izvršni direktor Udruge osoba s invaliditetom Daruvar. Također su bili prisutni i predstavnici lokalnih medija: Predrag Uskoković, fotograf grada Daruvara te novinarka Snježana Sabo iz Bjelovarskog lista.

Iz svega proizlazi kako je nužno osigurati kontinuitet provedbe programa na lokalnoj razini kako bi Klubovi korisnika nastavili s radom nakon završetka programa te kako bi se nastavilo pružanje usluga korisnicima UDCDPNO Daruvar.

Skip to content