ACF-Oslo

HSUCDP u Oslu sudjelovao na Međunarodnoj konferenciji „Active Citizens Days 2022“

Međunarodna konferencija „Active Citizens Days 2022 – Advocacy for social inclusion: strategies and tools“: „Dani aktivnog građanstva 2022 – Zagovaranje socijalne uključenosti: strategije i alati“,održana je od 10. do 12. listopada 2022. godine u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo u okviru inicijative Norveške, Islanda i Lihtenštajna. “Active Citizens Fund” je program Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Norveškog financijskog mehanizma, financiran u 15 zemalja Europe – Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Malti, Poljskoj, Portugalu , Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Do svibnja 2020. Fondovi za aktivno građanstvo po državama počeli su djelovati u 13 zemalja (osim Cipra i Mađarske). Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane. Međunarodnoj konferenciji prisustvovalo je 63 sudionika iz 15 zemalja Europske unije.

Prvi dan službenog dijela programa započeo je 10.10.2022. (ponedjeljak). Nakon registracije i međusobnog upoznavanja, započela je službena ceremonija otvorenja na kojoj su se sudionicima konferencije obratili državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, gradonačelnica Osla i glavni tajnik Norveškog helsinškog odbora. Potom je započeo radni dio s panel raspravom na temu: „Pregovaranje o općem dobru: zagovaranje na lokalnoj razini i društvena kohezija“ u okviru koje su diskutirali predstavnici norveške lokalne zajednice (općine Kristiansand), norveške asocijacije osoba s invaliditetom i grčke udruge za zaštitu djece od socijalne isključenosti. Panel raspravom su diskutirani primjeri dobre prakse i razmjena iskustva o zagovaranju pojedinih tema i društvenoj koheziji u svojoj domeni. Prvog dana u poslijepodnevnom terminu bile su tri paralelne radionice na sljedeće teme: „Radionica 1: Zagovaranje prava izbjeglica i korištenje pojedinačnih slučajeva“; Radionica 2: Stvaranje mogućnosti za prekogranične saveze zagovaranja; Radionica 3: Postavljanje dostižnih ciljeva i mjerenje učinkovitosti napora zagovaranja. Predstavnik HSUCDP je prisustvovao na trećoj radionici gdje je predavač upoznao sudionike s primjerima dobre prakse u zagovaranju u Norveškoj. Iz navedenog predavanja su naučeni osnovni koraci u zagovaranju s glavnim alatima zagovaranja. Po završetku paralelnih radionica, svi su se predavači i polaznici susreli u zajedničkoj dvorani i zajednički prodiskutirali sve ponuđene teme i razmijenili iskustva iz država iz kojih dolaze.

Drugi dan konferencije započeo je s „Advocacy Story Hour“; sudionici koji su željeli mogli su se unaprijed prijaviti za korištenje ovog termina za predstavljanje svoje priče o zagovaranju. Predstavile su se četiri studije slučaja, a sudionici će se nakon toga podijeliti u manje grupe kako bi o njima raspravljali. Drugog dana konferencije u prijepodnevnom terminu provedene su tri paralelne radionice na sljedeće teme: Radionica 1: Strateško parničenje kao alat zagovaranja: Greenpeace i koalicija koja je tužila norvešku vladu; Radionica 2: Rad s novinarima: kako osmisliti narative koji će biti na naslovnicama; Radionica 3: Kampanja za dekriminalizaciju droga u Norveškoj: povijest i metode. Predstavnik HSUCDP je prisustvovao na trećoj radionici gdje je predavač upoznao sudionike s postupcima i procedurama dekriminalizacije droge u Norveškoj, odnosno o provedbi kampanje koju je naručila norveška vlada i gdje se na po zagovaranju neuobičajen način trebalo uvjeriti javno mnijenje u politiku dekriminalizacije droge u Norveškoj. Nakon pauze za ručan provedena su dva predavanja na sljedeće teme: „Uvod u strategiju zagovaranja – radionica planiranja koju vode stručnjaci iz udruga Via Iuris i OSF Prag.

Trećeg dana su sudionici konferencije dobili izbor posjete jedne od četiri međunarodne institucije u Norveškoj: Norveški helsinški odbor je nevladina organizacija koja radi na tome da se ljudska prava poštuju u praksi. To činimo praćenjem, izvješćivanjem, podučavanjem i potporom demokracije. Skeiv Verden (Queer World) zastupa interese LGBTIQ+ osoba imigrantskog podrijetla; OXLO – što znači Oslo Extra Large, središte je raznolikosti i integracije općine Oslo; Kuća ljudskih prava Oslo prva Kuća ljudskih prava osnovana je u Oslu 1989. godine, u vrijeme velikih promjena i nade za ljudska prava u Europi.

Zaključci konferenciji stavili su naglasak na povećanje međunarodne suradnje za zagovaranje zajedničkih ciljeva svih država i dionika civilnoga društvu uključenih u EEA zajednicu u okviru Fonda za aktivno građanstvo.

Zagreb, 13. listopada 2022.

Skip to content