Završena edukacija iz područja učenja na daljinu/e-učenja

U Sveučilišnom računalnom centru Sveučilišta u Zagrebu (SRCE) održana je dana 12.06.2018. završna edukacija iz područja učenja na daljinu/e-učenja. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici saveza udruga osoba s invaliditetom uključenih u 8. Centra znanja za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

E-učenje odvijalo se kroz pet cjelina u trajanju od šest dana a obuhvaćalo je predavanje „E-učenje“; radionicu „Kako započeti izradu e-tečaja“; tečajeve „Osnove rada u sustavu za e-učenje MoD“ i „Priprema virtualnog predavanja – webinara“, te završnu radionicu „Izrada i vrednovanje kvalitetnih neformalnih online obrazovnih sadržaja“. Ciklus e-učenja vodili su Irena Jandrić, Sandra Kučina Softić, Tamara Birkić i Zvonko Martinović.

Organizator edukacije bila je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Zavrsena edukacija iz podrucja ucenja na daljinu e-ucenja

Skip to content