Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama

Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada Konferencija Hrvatskog saveza osoba s intelektualnim teškoćama -7. ožujka 2019., Dom invalida Domovinskog rata, Slovenska 21, Zagreb-

Hrvatski savez osoba s intelektualnim teškoćama je dana 7. ožujka 2019., održao konferenciju na temu Zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Cilj konferencije bio je prikazati stanje zaposlenosti osoba s intelektualnim teškoćama, ukazati na teškoće pri zapošljavanju koje te osobe doživljavaju, ali i prikazati mogućnosti zapošljavanja za osobe s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada, kao i alternativne oblike radnih aktivnosti.

Konferenciju je otvorila Mirjana Jakovčev, predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. U pozdravnom govoru je istaknula potrebu za pružanjem većih mogućnosti za rad osobama s intelektualnim teškoćama te prikazala video o radu Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč iz Slavonskog Broda kao primjer dobre prakse u organizaciji mjesta gdje se osobe s intelektualnim teškoćama mogu okupljati kako bi ostvarile vlastite potencijale kroz rad i druženje.

Zakonodavni okvir zapošljavanja osoba s invaliditetom predstavila je Zrinka Špoljarić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, dok je o mogućnostima zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama govorila Mira Pekeč-Knežević. Ukazano je obvezu osiguravanja razumne i prihvatljive prilagodbe radnog mjesta od strane poslodavaca te na potrebu za osnivanjem integrativnih radionica kao spone između tržišta rada i sustava zaštite. Također, istaknuto je kako se iz godine u godinu uočava trend porasta broja zaposlenih osoba s invaliditetom. Tako je u 2018. godini zaposlena 3331 osoba s invaliditetom.

O poticajima pri zapošljavanju govorio je Željko Skelin iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Prikazao je proces ostvarivanja poticaja, sufinanciranja osposobljavanja i usavršavanja te troškova prilagodbe radnog mjesta. Primjer dobre prakse iz regije prikazali su Blaž Kosi i Marjetka Furlan iz Slovenije. Opisan je sustav socijalne skrbi u Sloveniji te praktični dio procesa poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Sudionicima se obratila i saborska zastupnica Ljubica Lukačić. Ukazavši na činjenicu da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja je dobila kolektivni ugovor koji obuhvaća osobe s invaliditetom, iskazala je zadovoljstvo uređenjem sustava zapošljavanja u Hrvatskoj.

U nastavku, Daniela Bratković, profesorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predstavila je projekt Calzedonia u sklopu kojeg se kroz djelatnost proizvodnje i maloprodaje, uvodi u rad i zapošljava najveći broj osoba s intelektualnim teškoćama. Dodatno o pravnim aspektima zapošljavanja, odgovornostima poslodavaca i programima osposobljavanja, govorila je Nedeljka Miščević iz Udruge za promicanje inkluzije.

Bojana Dražić i Valentina Nemet predstavile su rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb. Ukazano je kako nude 12 različitih usluga namijenjenih korisnicima i poslodavcima te kako im je osnovni cilj ostvarenje uspješnog svladavanja radnih zadataka od strane korisnika te senzibilizacija poslodavaca. O zapošljavanju na otvorenom tržištu rada govorila je Marijana Janković iz Centra za rehabilitaciju Zagreb. Istaknula je nuždu za konkretnim i individualno usmjerenim mjerama podrške na radnom mjestu, te kako je samo zapošljavanje dio rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama. Vesna Zećirević iz Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, prikazala je rad te ustanove kao primjer dobre prakse iz područja socijalne interakcije, edukacije i profesionalne rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama.

Konferencija je potaknula dodatan razvoj svijesti o problematici zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama te dala jasan uvid u stanje zaposlenosti, ali i svijetle primjere i mogućnosti za natjecanje na otvorenom tržištu rada, te pritom ostvarivanje veće razine socijalne uključenosti i kvalitetnijeg života.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize na edukacijskom skupu predstavljali su predsjednik Saveza Tomislav Velić i stručni suradnik Benjamin Petrović.

Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama

Skip to content