naslovna

Započeta provedbe projekta „Inkluziv“ u okviru Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Poziva za prijavu malih projekata

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize započeo je 1. listopada 2021. s provedbom projekta „Inkluziv“ (025) financiranog u okviru Poziva 4 Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sukladno Pozivu za prijavu malih projekata objavljenog 31. ožujka 2021. godine. Projekt će trajati do 30. rujna 2022. Projekt „Inkluziv“ je podržan sa € 12.726,48 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

Ciljane skupine projekta su organizacije civilnoga društva (OCD) koje djeluju na područjima I. i II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te 60 osoba s invaliditetom s naglaskom na cerebralnu paralizu. Provedbom projekta želi se razriješiti problem manjka kapaciteta OCD-a u segmentu organizacijskih kapaciteta OCD-a, trening lidera za menadžment neprofitnih organizacija, transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji te razvoj komunikacijskog plana.

 

Projekt ima za opći cilj ojačati kapacitete OCD-a uz osiguranje ujednačenog regionalnog društveno-ekonomskog rasta i razvoja. Specifični ciljevi projekta su:

  1. detektirati probleme i ojačati kapacitete aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama te osnažiti zajedničke vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, jednakosti i poštivanja ljudskih prava;
  2. poticanje i jačanje umrežavanja dionika civilnoga društva u segmentu ljudskih prava i jednakog postupanja s ciljem povećanja kvalitetne suradnje i prevencije diskriminacije uz pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, čime će se postići promjene i rezultati kod ciljanih skupina i krajnjih korisnika.
  3. ojačati kapacitete i održivost OCD-a i aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društveno-ekonomskog rasta i razvoja.

 

Relevantnost prijedloga projekta u odnosu na potrebe i ograničenja ciljne skupine ogledaju se u pruženoj izobrazbi, treninzima i edukacijama kojima će se ojačati kapaciteti lokalnih OCD-a. Geografske zajednice u kojima će se raditi odnose se na središnju Hrvatsku točnije na Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju. Tematska zajednica koja će biti obuhvaćena projektom jest civilni sektor navedene geografske zajednice s naglaskom na udruge koje djeluju s osobama s invaliditetom.

Projektni partneri su:

  1. Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
  2. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac
  3. Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice
  4. Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije
  5. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica
  6. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

 

Rezultati projekta dovest će do pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici kroz sljedeće mjerljive rezultate: osmišljene i realizirane izobrazbe predstavnika OCD-a u području učinkovito javno komuniciranje i rad u zajednici; izrađene i provedene  on-line ToT – Treninga trenera savjetodavni i mentorski programi izgradnje kapaciteta ljudskih resursa u području menadžmenta neprofitnih organizacija; izrađeno 200 komada brošura s mapiranim potrebama lokalne zajednice; provedeni  koordinacijski sastanci dionika projekta; ojačani kapaciteti OCD-a u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društvenoekonomskog rasta i razvoja; detektirani problemi i ojačani kapaciteti aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama. Sve navedeno doprinijet će pozitivnoj promjeni u lokalnoj zajednici u civilnom sektoru udruga koje djeluju u segmentu osoba s invaliditetom.

 

 

Projekt „Inkluziv“ je podržan sa € 12.726,48 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content