XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem

XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM -obrazovanje, zapošljavanje i neovisno življenje-

XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjemZajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dana 12. i 13. studenog 2018., održala je u Hotelu Holiday u Zagrebu, XIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem. Teme simpozija bile su inkluzivno obrazovanje, mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te neovisno življenje. Cilj simpozija bio je istaknuti probleme i potrebe osoba s invaliditetom te donijeti zaključke o daljnjem djelovanju. Na simpoziju su sudjelovali predstavnici udruga i saveza osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske.

Simpozij je otvorio predsjednik SOIH-a Zorislav Bobuš koji se pozdravnim govorom, kroz prisjećanje na prve simpozije, zahvalio svim gostima i sudionicima te istaknuo važnost Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Govoru zahvale pridružila se i dopredsjednica SOIH-a Marica Mirić.

Prvi dio prvog dana simpozija bio je posvećen tematici inkluzivnog obrazovanja. Predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Marijana Gojčeta istaknula je važnost socijalnog uključivanja i razvoja sustava podrške za djecu s poteškoćama u razvoju. Pozvala se na Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju za djecu s teškoćama u razvoju koji služi kao mehanizam za prilagodbu individualnim potrebama djece putem individualnih postupaka u odgoju i učenju.

Potom su Sanja Krznarić, predstavnica Udruge Zamisli, Maja Labus, predstavnica Udruge Dodir i Jelena Ferin, predstavnica Udruge Srce, predstavile djelovanje vlastitih udruga u ostvarenju cilja uključenja mladih s invaliditetom u sustav obrazovanja, prilagodbe potrebama osoba s invaliditetom te učinkovite rane detekcije i intervencije.

Zatim je predavanje održala prof.dr.sc. Ljiljana Buhač, stručnjakinja za poslovnu komunikaciju i osobni razvoj s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Detaljnim opisom vještina lobiranja i zagovaranja, osvijestila je sudionike simpozija o komunikativnim mogućnostima i pristupima koji su im na raspolaganju.

Uslijedila je analiza izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom od strane Marijane Petkoviček iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Utvrdila je kako izmjena zakonske regulative znači lakše uključivanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u postupak zapošljavanja te je upozorila na novo razvijeni priručnik za poslodavce pri radu s osobama s invaliditetom.

Marinka Bakula Anđelić, zamjenica pročelnice u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom iz Grada Zagreba, istaknula je Grad Zagreb kao predvodnika u zapošljavanju osoba s invaliditetom i upozorila na potrebu za holističkim pristupom u projektu poboljšanja uvjeta života osoba s invaliditetom.

Zadnji dio prvog dana simpozija je bio posvećen paralelnim radionicama „Žene s invaliditetom“ i „Neovisno življenje osoba s invaliditetom“, nakon kojih su istaknuti zaključci s naglaskom na deinstitucionalizaciju, zadržavanje prava izbora, prilagodbu raznih službi i ureda potrebama korisnika te je navedena želja za osnivanjem centra za pružanje usluga u zajednici.

Drugi dan simpozija, bio je posvećen metodama i rezultatima praćenja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

O novoj Nacionalnoj strategiji za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2017. do 2020., u ime Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, govorila je Maja Vučević Knežević. Ukazala je na inicijativu osiguranja što većeg spektra usluga za koju su osigurana sredstva od strane Ministarstva.

XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjemBranka Melić Salie, Savjetnica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, na detaljan je način pružila uvid u praćenje Konvencije te naglasila nužnost za sudjelovanjem osoba s invaliditetom u primjeni i praćenju Konvencije, te kako je za takve aktivnosti država obvezna osigurati financijska sredstva i podršku. Kao primjeri dobre prakse u provedbi sličnih aktivnosti navedene su Danska i Finska.

Drugi dan i cjelokupni simpozij je zaključen osvrtom na sve navedeno. Istaknute su brojne potrebe, ali i kritike od strane osoba s invaliditetom koje su zatražile veću uključenost u izradu Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, te potrebu za jedinstvom u izričaju temeljne problematike i pitanja. Utvrđeno je kako je invaliditet međusektorsko pitanje koje zahtijeva stalnu i posebnu edukaciju i podizanje svijesti kako bi se osiguralo veće znanje i sudjelovanje, a time osigurali bolji uvjeti života za osobe s invaliditetom.

Skip to content