naslovna

Webinar „Položaj žena s invaliditetom i COVID-19“

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom su 27.4.2021. putem Zoom platforme organizirali webinar vezan za ovogodišnje obilježavanje 8. ožujka. Webinar je bio posvećen temi „Položaja žena s invaliditetom i COVID-19“ koja je odabrana jer su žene s invaliditetom u daleko težem životnom položaju te su posebno izložene većem nasilju upravo uslijed pandemije.

Kako bi prikaz teme bio sveobuhvatan, uključujući i europsku perspektivu, izlaganje je održala Ana Peláez, dopredsjednica European Disability Foruma, dopredsjednica UN Odbora za eliminaciju diskriminacije prema ženama te aktivistica za prava žena s invaliditetom na međunarodnoj razini. Izlaganjem je objašnjeno kako svaka peta žena ima određeni invaliditet, a tome pridonose niži socijalni i ekonomski status žena, rodno uvjetovano nasilje te štetne i diskriminatorne prakse. Nadalje, iako oko 20 % žena ima određeni invaliditet, one često nemaju dokument koji potvrđuje njihov invaliditet, a na temelju njega bi mogle ostvarivati određena prava. Žene su također puno više izložene COVID-19 jer su, između ostalog, češće izložene nasilju, lošijoj zdravstvenoj skrbi te su žene te koje se obično brinu za druge oboljele članove obitelji. Sve navedeno je utjecalo na pogoršanje položaja žena i to posebno žena s invaliditetom. Naime, mnoge žene s invaliditetom nemaju pristup potrebnim informacijama i komunikacijskim kanalima, smještene su u posebne institucije što dovodi do njihove daljnje izolacije te se nad njima nerijetko vrši nasilje. Dodatan problem je u činjenici kako su mnoge žene s invaliditetom zbog mjera izolacije zatvorene u svojim domovima s osobama koje nad njima vrše nasilje, a kako mnoge od njih nemaju poslovnu sposobnost te su pod starateljstvom drugih osoba, nemaju načina prijave nasilja.

Iz tih razloga je potrebno promovirati i podržavati razvoj mreža žena i djevojaka s invaliditetom, osigurati rodno osjetljiv pristup organizacija osoba s invaliditetom te organizacije koje promoviraju prava žena trebaju voditi računa o uključenosti žena s invaliditetom. Stoga je na državama članicama UN-a da provedu mjere kojima će se ženama s invaliditetom osigurati bolje obrazovanje, zapošljavanje i samozapošljavanje, zbrinjavanje djece povećanjem broja institucija za odgoj i obrazovanje djece (s posebnim naglaskom na predškolske institucije), bolja zaštita od nasilja i načina prijavljivanja nasilja i sl. Predavanjem je posebno naglašeno kako se ni jedna odluka o ženama s invaliditetom ne bi trebala donositi bez sudjelovanja te slobodne i informirane suglasnosti samih žena s invaliditetom.

Sudionicima se također obratila i pravobraniteljica osoba s invaliditetom Anka Slonjšak. Pravobraniteljica je istaknula kako u Hrvatskoj od ukupnog broja osoba s invaliditetom njih 43 % čine žene. Velika većina, njih 72 % imaju samo osnovno obrazovanje ili su nepismene, dok je samo 7 % visokoobrazovanih žena. Žene s invaliditetom su u Hrvatskoj dodatno ugrožene kao žrtve nasilja, a kao velik problem tijekom pandemije se pokazalo pitanje zaštitnih maski. Naime, za mnoge žene maske onemogućavaju i otežavaju komunikaciju i pristup informacijama.

Gordana Jurčević, predsjednica Mreže žena s invaliditetom je pak istaknula niz akcija i kampanja koje su provedene tijekom 2020. i 2021. godine kako bi se potaknula rasprava i promovirala prava žena s invaliditetom poput kampanja „One Billion Rising“, Bijele vrpce, Nacionalnog i Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama i sl.

Webinar je završio raspravom o održanim izlaganjima te s posebnim osvrtom na nejednak položaj i pristup uslugama žena s invaliditetom ovisno o njihovom mjestu prebivanja u Hrvatskoj.

Skip to content