Naslovna

Webinar o pripremi prijave za organizacijsku podršku ACF Hrvatska

15.03.2022. od 10 h ACF Hrvatska je za provoditelje ACF projekata i sve druge zainteresirane predstavnike organizacija civilnog društva organizirao webinar o pripremi prijave za organizacijsku podršku ACF Hrvatska temeljem višegodišnjeg/strateškog plana razvoja organizacije.

Webinarom su zainteresiranim organizacijama civilnoga društva pružene osnovne informacije o uvjetima natječaja u vidu prilagodbe Strateškog plana organizacije te smjernice opisnog i financijskog prijavnog obrasca natječaja.

Poziv je usmjeren OCD-ima čije temeljne djelatnosti i strateški ciljevi doprinose postizanju jednog ili više učinaka Fonda.

Više o Pozivu kao i snimku radionice možete pogledati na: https://acfcroatia.hr/organizacijska-podrska/.

Skip to content