Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk uvrštena na popis pomagala HZZO-a

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 53/16) na popis ortopedskih pomagala uvrštena je ortoza za kuk pod nazivom „Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (VAHO)”. Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (VAHO) primjenjuje u svijetu već godinama u rehabilitaciji djece s cerebralnom paralizom i iako je u Hrvatskoj prisutna već duže vrijeme, od lipnja 2016. godine  dostupnija je korisnicima uvrštavanjem na popis pomagala HZZO-a. Ono što varijabilnu abdukcijsku ortozu čini jedinstvenom u odnosu na druge ortoze kuka je dinamičan pristup, odnosno kontrolirana abdukcija. Niz kompleksno dizajniranih zglobova ortoze omogućuje zadržavanje željenog položaja kuka. Koristi se kod djece s cerebralnom paralizom koja imaju problema sa stajanjem, hodanjem, nestabilnim sjedenjem, problema s razvojem i pozicijom kukova. Na temelju iskustva korištenja varijabilne abdukcijske ortoze u Švedskoj, početak korištenja ortoze preporučuje se što ranije, između 9 mjeseci i 2 godine starosti djeteta. Djecu između 6 i 12 godina karakterizira sporija adaptacija, dok djeca iznad 13 godina već imaju fiksan način hoda[1].

Abdukcijska ortoza za kuk omogućuje poboljšanje:

  • posture
  • uravnoteženje kukova
  • samostalno sjedenje
  • hod bez križanja nogu
  • samostalno ustajanje

Ovisno o potrebama korisnika ortoza je dostupna u dvije izvedbe: klasični model ortoze koji se koristi kod manje pokretnih korisnika i služi za maksimalnu kontrolu trupa i niski profil za korisnike koji više hodaju te kada želimo smanjiti križanje nogu. Varijabilnu abdukcijsku ortozu prepisuje specijalist ortoped i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, a odobrava liječničko povjerenstvo. Uz to je potrebno priložiti i medicinski dokumentiranu prethodnu provjeru funkcionalnosti pomagala. Prethodna provjera funkcionalnosti može se izvršiti u ortotičkoj radionici.

Dodatne informacije o varijabilnoj abdukcijskoj ortozi možete pronaći u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 53/16): http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_53_1392.html

I na web stranici: http://allardint.com/hip/childrens-hip-orthosis/s-w-a-s-h-r-classic.html

[1] Izvor: http://allardint.com/media/files/other/H%C3%B6ft/Instruktioner/SWASH/SWASH_Clinical_June2012_AINT_www.pdf

Skip to content