Svjetski dan cerebralne paralize obilježen diljem svijeta

Iza nas je još jedan Svjetski dan cerebralne paralize kojeg su 1. listopada 2014. godine obilježile i mnoge organizacije koje okupljaju osobe s cerebralnom paralizom iz cijeloga svijeta, pa tako i naš Savez. Provodeći online kampanju ”Promijeni moj svijet u jednoj minuti”, te šireći poruke osvještenosti prema osobama s cerebralnom paralizom, zazelenile su se ulice […]

Svjetski dan cerebralne paralize obilježen diljem svijeta Read More »