Biračko pravo i osobama lišenim poslovne sposobnosti

Danas je Hrvatski sabor donio Zakon o registru birača. Dosadašnju saborsku raspravu mediji su uglavnom pratili kroz prizmu odnosa zastupnika prema glasanju dijaspore i konačnog sređivanja registra birača i biračkih popisa. Međutim, nas je mnogo više zanimalo da li će biti usvojeni prijedlozi o mogućnosti glasanja osoba koje su lišene poslovne sposobnosti. Vlada je u …

Biračko pravo i osobama lišenim poslovne sposobnosti Read More »