nasilje nad ženama

16 dana aktivizma

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, u partnerstvu s Uredom za ravnopravnost spolova, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Gradom Zagrebom, provela je kampanju ”16 dana aktivizma” s ciljem sustavnog senzibiliziranja šire javnosti oko borbe protiv nasilja nad ženama s invaliditetom. Kampanja je započela 25. studenoga na Međunarodni dan borbe …

16 dana aktivizma Read More »

Muško NE nasilju nad ženama

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Danas, na Međunarodni dan ljudskih prava, završila je kampanja „Bijele vrpce“ koju je Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – …

Muško NE nasilju nad ženama Read More »

Skip to content