nasilje nad ženama

16 dana aktivizma

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, u partnerstvu s Uredom za ravnopravnost spolova, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Gradom Zagrebom, provela je kampanju ”16 dana aktivizma” s ciljem sustavnog senzibiliziranja šire javnosti oko borbe protiv nasilja nad ženama s invaliditetom. Kampanja je započela 25. studenoga na Međunarodni dan borbe […]

16 dana aktivizma Read More »

Skip to content