Svatko se rađa sa svojim pravima i nitko mu ih nema pravo oduzeti

U Hrvatskoj je tri dana boravila Diane Kingston, članica Odbora UN-a za osobe s invaliditetom. Za vrijeme svojeg boravka sastala se s predstavnicima civilnog društva i s članovima Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom. Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom prati provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u  zemljama koje su ratificirale Konvenciju. Svaka zemlja koja je ratificirala Konvenciju unutar dvije godine ima obvezu predati prvo inicijalno izvješće o trenutnom stanju prava osoba s invaliditetom. Nakon konstruktivnog dijaloga o provedbi UN-ove Konvencije u Hrvatskoj, Odbor je donio dvije hitne preporuke a odnose se na poduzimanje direktnih koraka za rješavanje situacije u ustanovama i zaustavljanje nedobrovoljnih tretmana i korištenja mjera sputavanja te donošenje hitnih izmjena Zakona kojima se bezuvjetno zabranjuje sterilizacija dječaka i djevojčica s invaliditetom te odraslih osoba s invaliditetom ako ne postoji njihov osobni, potpuno dobrovoljni pristanak.

Predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva zdravlja istaknuli su poduzete mjere u odnosu na preporuke: donošenje Standarda kvalitete socijalnih usluga, Pravilnik o načinu primjene mjera prisile, edukacija sudaca i zdravstvenih radnika, uvođenje pomoćnika u nastavi, zakonska obveza poslodavaca o zapošljavanju osoba s invaliditetom i brojne druge.

Iako je Članica UN-ovog Odbora pohvalila napredak Republike Hrvatske, istaknula je da ima mjesta za napredak. Osobe koje su lišene poslovne sposobnosti imaju pravo glasa ali ih se ograničava u pitanjima sklapanja braka i osnivanja obitelji i raspolaganja vlasništvom. Zakonima je omogućeno da sve te odluke umjesto osobe s invaliditetom donose drugi. UN želi vidjeti veliku promjenu prema kojoj osobe s invaliditetom same donose odluke. Istaknula je obvezu edukacije zdravstvenih radnika, učitelja, sudaca, policajaca, socijalnih radnika i svih osoba koje rade s osobama s invaliditetom. UN potiče sve zemlje da odustanu od ustanova i naprave korak prema pružanju podrške u zajednici. Isto tako, promjene u vezi sputavanja ocijenila je pozitivnima, ali ne i konačnim rješenjem jer UN preporuča potpuno ukidanje mjera sputavanja i prisile.

Diane Kingston je dala savjete i preporuke za daljnje postupanje predstavnicima civilnog društva. Kao prvi zadatak istaknula je prevođenje Konvencije u „easy-to-read“ format, odnosno format koji će razumjeti osobe s intelektualnim teškoćama. Unutar tog formata preporuča se jednostavnim jezikom objasniti neke članke na temelju primjera iz prakse da bi Konvencija bila dostupna i razumljiva svim skupinama osoba s invaliditetom. Istaknula je važnost povezivanja udruga i prikupljanja dokumentacije. Odbor UN-a traži konkretne dokaze u obliku video materijala, intervjua, brojki i konkretnih podataka. Također, pitanje ljudskih prava bi trebalo biti „šlag na torti“, odnosno prvenstveno se treba usmjeriti na pitanje kvalitete života. Tek kad osobama s invaliditetom omogućimo pristup uslugama možemo govoriti o ljudskim pravima. Odbor UN-a nije kazneni sud i nema ovlasti za davanje sankcija državama koje ne provode odredbe Konvencije, ali pojedinci imaju pravo ulagati prigovore i pritužbe na kršenje Konvencije. Zadatak civilnog društva je nastavak procesa i vršenje pritiska na Vladu za usvajanje i provedbu preporuka u praksi.

Osoba s invaliditetom u Hrvatskoj trebala bi imati sva prava kao i sve osobe u Hrvatskoj. Mnoge osobe su lišene prava na slobodu zbog intelektualnih teškoća ili psihosocijalnih smetnji. Diane Kingston je preporučila osobama s invaliditetom u Hrvatskoj da traže svoja prava i da zahtijevaju od Vlade da ispuni svoju obavezu.

Ljudska prava su univerzalna. Svatko se rađa sa svojim pravima i nitko mu ih nema pravo oduzeti.

Skip to content