Sastanak POSI

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući

Dana 21.06.2018. godine u Zagrebu, u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je treći po redu sastanak vezano uz Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući.

Na sastanku su sudjelovali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak sa suradnicima, ravnatelj HZZO-a, Lucian Vukelić, dr.med.spec. sa suradnicima, predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i predstavnici drugih saveza udruga osoba s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom ukazala je na dijelove Nacrta Pravilnika koje smatra da je potrebno mijenjati i dopuniti. Predstavnici saveza udruga osoba s invaliditetom iznijeli su primjedbe i prijedloge na nacrt Pravilnika.

Pravobraniteljica je iznijela i problem korištenja usluga fizikalne terapije u kući osobama iz ruralnih krajeva, nedostatak pružatelja usluga i duge liste čekanja.

U prilogu I Nacrta Pravilnika pod nazivom „Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije“, HSUCDP ističe problem da se bolnička medicinska rehabilitacija odobrava samo odraslim osobama s cerebralnom paralizom i to jedino nakon operativnog zahvata. Nadalje, HSUCDP ističe problem neuvrštavanja tetrapareze i parapareze u bolničku medicinsku rehabilitaciju. Istaknuta je i primjedba o nedostatnom broju terapija koje je moguće ostvariti u tromjesečnom razdoblju za fizikalnu terapiju u kući, tj. samo 12 terapija.

Naglašeno je kako bi i ubuduće trebalo uključiti predstavnike saveza osoba s invaliditetom u radne skupine prilikom izrada Pravilnika i/ili Zakona.

Ravnatelj HZZO-a naglasio je da će zajedno sa stručnom skupinom razmotriti sve pristigle prijedloge i primjedbe na Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući, te će svi sudionici savjetovanja biti obaviješteni o prihvaćanju ili odbacivanju prijedloga i primjedaba.

Skip to content