naslovna

Roditeljima njegovateljima i njegovateljima povećana naknada za 1.500 kuna

Povećana je naknada za 4859 osoba koji imaju status roditelja njegovatelja i njegovatelja osobe s invaliditetom koji skrbe o najranjivijim skupinama u društvu. Vlada RH donijela je Uredbu kojom se uređuje pravo na naknadu od 4.000 kuna mjesečno uz podmirene doprinose. Roditelj njegovatelj i njegovatelj osim prava na novčanu naknadu, ostvaruje i prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenoga osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Osim prava na novčanu naknadu za roditelja njegovatelja i njegovatelja, dijete s najtežim teškoćama i osoba s invaliditetom ostvaruje i druga prava iz sustava socijalne skrbi, kao što su pravo na osobnu invalidninu, jednokratne naknade, pravo na uslugu rane intervencije, pravo na psihosocijalnu podršku, pravo na uslugu pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), pravo na uslugu pomoći u kući, pravo na uslugu boravka.

Više o navedenim informacijama možete vidjeti na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na sljedećem linku: https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/roditeljima-njegovateljima-i-njegovateljima-1-500-kuna-povecana-naknada/12775