Naslovna

Regionalna online debata “(R)šum ljudskih prava širom Covid+ Europe”

HSUCDP je pratio debatu održanu 6. prosinca 2021. godine  putem Zoom platforme i FB streaminga. Debatu su zajednički organizirali Human Rights Film Festival i Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u suradnji s partnerskim organizacijama civilnog društva i zakladama iz Poljske, Rumunjske, Portugala i Slovenije. Namjera debate je transnacionalna rasprava o gorućim pitanjima naše zajednice, aktivno uključivanje aktivne i zabrinute građanke i građane, zagovornike ljudskih prava iz različitih dijelova Europe. Debata je podijelila uvide  i iskustva o utjecaju krize izazvane pandemijom na stanje ljudskih prava, uključujući i “mutacije” diskursa o ljudskim pravima te učinak krize na aktere zaštite ljudskih prava u zemljama sudionika debate.  Rasprava je potaknula jasnije viđenje opcija za ublažavanje trenutne društvene polarizacije i nereda proizašlih iz nesigurnosti potencirane nepovjerenjem i sada već dugotrajnim osjećajem neizvjesnosti u pogledu ishoda i dugotrajnih posljedica ove krize. Kao uvodničar/ke, debata je uključila zagovarače/ice ljudskih prava i  političke analitičarke/e s juga, istoka i jugoistoka Europe.

Debatu je moderirala Marina Škrabalo, upraviteljica SOLIDARNE – Zaklade za ljudska prava i solidarnost, članice tima ACF Hrvatska. Ključni govornici bili su: Sara Lalić, programska koordinatorica Centra za mirovne studije, vodeće udruge za borbu protiv diskriminacije i prava izbjeglica iz Hrvatske, prof. Žarko Puhovski, vodeći politički komentator i jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora 1990-ih, Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije, Anna Fedas, koordinatorica ACF programa bilateralne i regionalne suradnje, Zaklada Stefan Batory iz Poljske, Mafalda Leónidas, zamjenica direktora Programa aktivno građanstvo Zaklade Calouste Gulbenkian iz Portugala te dr.sc. Claudiu Craciun, politički analitičar iz Rumunjske, predavač na Nacionalnoj školi političkih znanosti i javne uprave, ujedno i ekološki i građanski aktivist te glavni stručnjak EGSO-a za Mišljenja o učinku pandemije na temeljna ljudska prava, vladavinu prava i budućnost europske demokracije.

Ključna pitanja koja su se zajedno istražila u raspravi: Stanje ljudskih prava danas u Europi • Kako kriza izazvana pandemijom SARS-CoV-2 virusa utječe na državu i raspravu o ljudskim pravima? • Kako se aktivisti i aktivistkinje za ljudska prava s iskustvom u raznim društvenim krizama, od tranzicije iz socijalizma nadalje, nose s trenutnom krizom? Jesu li “tradicionalni” aktivisti i aktivistkinje “nepomični” pred popularnim pokretima koji preuzimaju ljudskopravaški diskurs, te kroz njega provlače desno orijentirane aktere i retoriku? • Koje su društvene skupine najviše pogođene trenutnim stanjem društveno-ekonomske i zdravstvene situacije? • Tko (uopće) kontrolira države u pogledu odgovornosti za zaštitu ljudskih prava u pandemiji? Od ljudskopravaškog pristupa prema izgradnji mira? • Koja i čija ljudska prava trebamo prvenstveno štititi te što znači univerzalnost ljudskih prava danas? • Što možemo očekivati od vlada i kako ih u ovoj situaciji pozivati na odgovornost kad je o zaštiti ljudskih prava riječ te što, kao zagovornici i zagovornice ljudskih prava, možemo očekivati od samih sebe? • Kako bismo trebali graditi mostove empatije prema tuđim strahovima? Je li ovo čas za prelazak s pozicije zaštite ljudskih prava na poziciju izgradnje mira, i to kao praksu solidarnosti izvan naše vlastite zone ugode? Ili je to previše za tražiti i od sebe i od drugih u uvjetima dnevnog preživljavanja?

Skip to content