Radionice za jačanje kapaciteta udruga

Dana 28.03.2017. u Zagrebu organizirana je radionica za jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom vezano uz Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2016.- 2020. i primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Radionica je provedena u organizaciji 8. Centra znanja za društveni razvoj u području unaprjeđenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom u sklopu IV. simpozija za voditelje udruga osoba s invaliditetom Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom. Predstavnici svakog pojedinog saveza predstavili su područja djelovanja iz Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2016.-2020. godine. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize predstavio je Socijalnu skrb – 5. područje djelovanja koje uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te podršku pojedincu, obitelji i skupinama.

Unutar Nacionalne strategije naznačene su 3 mjere u području socijalne skrbi, a unutar svake mjere postoje aktivnosti u kojima su navedene odgovorne provedbene institucije i organizacije, planirana sredstva i rokovi unutar kojih je potrebno provesti aktivnosti. U nastavku navodimo mjere i aktivnosti u kojima su sunositelji udruge osoba s invaliditetom:

Mjera 1. Uspostaviti zakonodavni i institucionalni okvir za unapređenje prava osoba s invaliditetom u sustavima obiteljske i socijalne zaštite u skladu sa specifičnim zahtjevima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a koja se oslanja na Opća načela Konvencije, članak 3. Puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; poštivanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti, jednakost mogućnosti te na članak 19. Neovisno življenje i uključenost u zajednicu.

  • Aktivnost 1. Izraditi analizu postojećih prava, usluga, potpora i olakšica u različitim sustavima koja se ostvaruju temeljem invaliditeta u svrhu izrade prijedloga prava na inkluzivni dodatak.
  • Aktivnost 2. Izraditi Nacrt prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku i osiguranje preduvjeta za uvođenje novog prava na inkluzivni dodatak

Mjera 2. Podizati kvalitetu rada i osigurati razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom koja se oslanja na članak 28. Konvencije: Primjereni životni standard i socijalna zaštita te članak 7. Djeca s teškoćama u razvoju.

Mjera 3. Unaprijediti sustav informiranja i edukacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji o pravima i uslugama u području obiteljske i socijalne zaštite koja se oslanja na članak 3. Opća načela, članak 4. Opće obveze, članak 8. Podizanje razine svijesti, članak 19. Neovisno življenje i uključenost u zajednicu, članak 21. Sloboda izražavanja i mišljenja, te pristup informacijama. Članak 28. Primjereni životni standard i socijalna zaštita i članak 31. Statistika i prikupljanje podataka.

  • Aktivnost 2. Osiguravati ciljane financijske potpore putem projekata i programa udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom u svrhu edukacije i informiranja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji o njihovim pravima, na njima pristupačan način, kako bi im se omogućilo samozagovaranje/samozastupanje u ostvarivanju njihovih prava

Cilj radionice je bio ojačati kapacitete udruga članica i prikazati djelovanje Centra znanja te ojačati suradnju između saveza i udruga osoba s invaliditetom.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content