Radionica za voditelje udruga ”Dogovor 2020. – Organizacijski razvoj udruga”

maliHrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize organizira radionicu za voditelje udruga  pod nazivom ”Dogovor 2020. – Organizacijski razvoj udruga” – ”Jačanje vještina voditelja udruga, kapaciteta za upravljanje projektima, učinkovitim timovima, ”start-up” programima i uslugama organizacije”, koja će se održati od 3. do 5. rujna 2014. godine u Hotelu Trakošćan u Trakošćanu.
Svrha ovoga skupa je postići ”Dogovor 2020.” koji je još jedan u nizu dosadašnjih i budućih ciklusa razvoja kompetencija voditelja udruga. Želja nam je u razdoblju od 2014. do 2020. godine ostvariti one ciljeve organizacijskog razvoja koje ćemo sebi postaviti u Trakošćanu.
Radionice će sjedinjavati informacijsko edukativne smjernice sa samoprocjenama, analizama i preporukama za postignuća koje HSUCDP i pojedine udruge žele ostvariti u razdoblju od 2014. do 2020. godine, specifično u području organizacijskog razvoja; liderskih vještina, upravljanja projektima, organizacijskim procesima i procedurama, ljudskim resursima i timovima te ”start-up” programima i uslugama. Ovo je početak našeg ”Dogovora 2020.”!

Skip to content