Naslovna

Radionica u sklopu provedbe projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” UP.04.2.1.11.0017

U sklopu provedbe projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” UP.04.2.1.11.0017, 8. studenog 2022. održao se drugi dan radionice o financijskom upravljanju i prikupljanju sredstava putem crowdfundinga. Radionica se održavala u prostorijama MO Gajnice, a prisustvovali su partneri na projektu.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Lenta

Skip to content