Provedba programa Klubovi korisnika – Klub Aktiv, druga godina

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize nositelj je druge godine programa Klubovi korisnika –Klub Aktiv u sklopu trogodišnjeg programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ (za razdoblje od 2017. do 2020. godine).

Provedba druge godine programa započela je 1. lipnja 2018. i trajat će do 31. svibnja 2019. godine.

Financijska sredstva za provedbu druge godine programa osigurana su od stane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

Kao partneri u provedbi programa sudjeluju Udruga gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac, Udruga osoba s invaliditetom Našice – Našički cvijet, te Centar za socijalnu skrb Đurđevac i Centar za socijalnu skrb Našice. Udruge suradnici na programu su Udruga žena grada Đurđevca te Otvoreno srce iz Našica.

Ciljevi koje program nastoji ostvariti su prevencija institucionalizacije, povećanje socijalnog uključivanja i veća kvaliteta života osoba s invaliditetom. Navedeni će se ciljevi nastojati ostvariti putem aktivnosti unutar Klubova korisnika kao što su grupe za učenje socijalnih vještina, grupe za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te grupe za podršku.

Provedbom aktivnosti unutar klubova korisnika ostvarit će se specifični ciljevi usmjereni na korisnike poput socijalne aktivacije i interakcije, druženja, kreativnog izražavanja i širenja socijalne mreže u svrhu poboljšanja kvalitete života i izjednačavanja mogućnosti.

Osim toga, zapošljavanje stručnjaka u dvije županije te uspostava mehanizama koordinacije i suradnje između partnerskih udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova socijalne skrbi, javnih ustanova i civilnog sektora osnažit će kapacitete za pružanje socijalnih usluga i rješavanje problema s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom.

Skip to content