eu projekt

Provedba EU projekta „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – Faza II“

hzz

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize nositelj je EU projekta „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – Faza II“.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda kao dio programa „Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Svrha projekta je povećati neovisnost i socijalnu uključenost te unaprijediti kvalitetu života osoba s cerebralnom paralizom u vlastitoj obitelji i zajednici pružanjem usluge osobne asistencije. To će se osigurati kontinuiranim pružanjem individualizirane usluge osobnog asistenta za ciljnu skupinu – osobe s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, osobama s cerebralnom paralizom. Navedeni razvoj i širenje usluge doprinijet će sustavu izvaninstitucionalne potpore na način da će se korisnicima koji žive uz potporu obitelji ili partnera, a kojima je potrebna dodatna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, ova usluga omogućiti veću samostalnost, rasterećenje obitelji, neovisnost u planiranju i upravljanju vlastitim vremenom.

Skip to content