Propisi

Ova stranica se nadopunjava.  Na ovoj stranici objavljivat ćemo sve relevantne propise vezane uz status i problematiku osoba s invaliditetom.

zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
“Narodne novine”, broj 130/17.

obiteljski zakon

Obiteljski zakon „Narodne novine“, broj 103/15.   

zakon o udrugama

Zakon Udruge
Zakon o udrugama
(pročišćeni tekst)
Datum donošenja: 28.09.2001.
Objava: NN 88/01
Izmjene i dopune: NN 11/02, 74/14
Zakon Udruge
Zakon o udrugama
Datum donošenja: 06.06.2014.
Objava: NN 74/14

ostali propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi,
“Narodne novine”, broj 130/17.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti,
 “Narodne novine”, broj 132/17.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima,
“Narodne novine”, broj 131/17.

Uredba o dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti,
“Narodne novine”, broj 131/17.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada,
“Narodne novine”,  broj 129/17.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Izmjene općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Izmjene općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Izmjene općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
“Narodne novine”, broj 129/17.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o doplatku za djecu,
„Narodne novine“, broj 58/18.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima,
„Narodne novine“, broj 42/18.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj orijentaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,
„Narodne novine“, broj 39/18.

Odluka o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
“Narodne novine”, broj 14/18.

Odluka o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
“Narodne novine”, broj 14/18.

Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
“Narodne novine”, broj 14/18.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom,
„Narodne novine“, broj 75/18.

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
„Narodne novine“, broj 75/18.

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom,
„Narodne novine“, broj 75/18.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom,
„Narodne novine“, broj 75/18.

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
„Narodne novine“, broj 75/18.

Skip to content