8. Centar znanja

PRISTUPAČNOST KAO LJUDSKO PRAVO Edukacijski skup Znanjem do uključenosti 5 -14. prosinac 2018., Kuća Europe, Zagreb

SOIH - Znanjem do uključenosti 5U organizaciji 8. Centra znanja, dana 14. prosinca 2018., održana je jednodnevna radionica Znanjem do uključenosti 5 o temi „Pristupačnost kao ljudsko pravo“. Svrha edukacijskog skupa je predstavljanje europskih iskustava u pristupačnosti te izlaganje i rasprava o iskustvima i izazovima u Republici Hrvatskoj.

Radionicu je otvorila potpredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Marica Mirić pozdravivši prisutne predstavnike svakog od 13 Saveza uključenih u 8. Centar znanja. Istaknula je potrebu za podjelom iskustava te prijenosom znanja s europske razine na nacionalnu. S tim ciljem, predstavila je gošću i predavačicu na radionici Marie Denninghaus, policy koordinatoricu za pristupačnost Europskog foruma za osobe s invaliditetom.

SOIH - Znanjem do uključenosti 5 U svom predavanju, Marie Denninghaus je predstavila Europski forum za osobe s invaliditetom kao nezavisnu nevladinu organizaciju koja predstavlja osobe s invaliditetom na razini Europske unije. Primarni zadaci organizacije su izgradnja kapaciteta, provođenje edukacija i osvješćivanje te utjecaj na institucije Europske unije.

Uzvanici su dobili uvid u ostvarenje pristupačnosti za osobe s invaliditetom na razini Europske unije. Ukazano je na odbor Ujedinjenih naroda koji nadzire provedbu prava osoba s invaliditetom, napredak u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom što uključuje pristupačnost. Prema EU zakonodavstvu pristupačnost za osobe s invaliditetom podrazumijeva osiguranje pristupa svom fizičkom okolišu, kao i svim drugim osobama. Također je istaknuta potreba za osiguranjem mobilnosti s najvećom razinom nezavisnosti.

Pri opisu temeljnih prava kretanja ljudi, dobara, usluga i kapitala, gđa. Denninghaus je istaknula kako osobe s invaliditetom moraju biti uključene u svako od tih prava. Naglasak je stavljen na prava pristupačnosti na razini EU koja specificira novi European Accessibility Act. U skladu s tim propisom, osobama s invaliditetom se na razini Europske unije ne smije onemogućiti putovanje ili prijevoz, pravno na informaciju, pravo na pratnju asistenta. Također je nužno univerzalizirati praksu korištenja EU parkirne karte kako bi se izbjegle česte zlouporabe. Osim toga, osobe s invaliditetom zaslužuju pravo na rad i nediskriminaciju, a studentima s invaliditetom se nastoje osigurati sredstva za obrazovanje u sklopu programa Erasmus.

SOIH - Znanjem do uključenosti 5Glede ostvarenja pristupačnosti fizičkom okolišu, objašnjeno je kako je pristup zgradama i javnom prostoru još uvijek reguliran na nacionalnoj i lokalnoj razini. Iz tog razloga se nastoji razviti zajednički europski standard od strane Europskog foruma za osobe s invaliditetom.

Nakon predavanja, u zaključnom obraćanju, Marica Mirić i Mandica Knežević iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom, istaknule su stalan problem neučinkovite koordinacije organizacija civilnog društva s političkim strukturama te potrebu za donošenjem zaključaka koji će se usmjeriti prema odgovornim tijelima.

Edukacijski skup je potaknuo dodatan razvoj svijesti o problematici pristupačnosti za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i inicijativama koje postoje na razini Europske unije. Zaključeno je kako je potrebno zagovaranje za pristupačnost kao ulaganje u budućnost i mehanizam jačanja kvalitete života osoba s invaliditetom.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize na edukacijskom skupu predstavljao je stručni suradnik Benjamin Petrović.

Skip to content