Naslovna

Priopćenje povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena

Žene s invaliditetom suočavaju sa preprekama u svim segmentima života, a što utječe na njihov neovisan život. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (stanje na dan 16.11.2021.), živi 255.236 žena s invaliditetom (42,8% od ukupnog broja osoba s invaliditetom) te na taj način žene s invaliditetom čine oko 12,3% ukupnog stanovništva ženskog spola RH. Najveći broj žena s invaliditetom, njih 126.746 (50%), je u dobnoj skupini 65+, dok je 101.889 (40%) žena u radno-aktivnoj dobi, 20-64 godina, te je invaliditet prisutan i u dječjoj dobi, 0-19 godina, i to u udjelu od 10%. Najveći broj žena s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U te dvije županije živi 32,1% od ukupnog broja žena s invaliditetom. No ukoliko se razmotri koliki je udio žena s invaliditetom u ukupnom ženskom stanovništvu županije dolazimo do podatka da je najveći udio u Krapinsko-zagorskoj županiji, s time da je najviša prevalencija u dječjoj dobi u Sisačko-moslavačkoj županiji, a u radno-aktivnoj dobi te u dobi iznad 65 godina u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Povodom Međunarodnog dana žena Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suradnji s Zajednicom saveza osoba s invaliditetom organizira webinar pod nazivom „Ravnopravnost spolova danas za održivo sutra“.
Program se nalazi ovdje.

Skip to content