Knjiga OSI u društvu

Predstavljanje sveučilišnog udžbenika „Osobe s invaliditetom u društvu“

Predstavljanje sveučilišnog udžbenika autora prof. dr. sc. Zdravke Leutar i doc. Dr. sc. Marka Buljevca pod naslovom „Osobe s invaliditetom u društvu“, izdavača Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, Zavoda za socijalni rad održano je 04. ožujka 2020. godine u nazočnosti predstavnika akademske zajednice i praktičara socijalnog rada.

Udžbenik daje sveobuhvatan pristup i obuhvaća širi kontekst položaja osoba s invaliditetom u društvu. Strukturiran je u 37 cjelina namijenjen studentima socijalnog rada, socijalnim radnicima i drugim stručnjacima u različitim neprofitnim i profitnim sektorima kako bi pružio informacije o osobama s invaliditetom. Pisan je suvremenim znanstvenim i stručno utemeljenim spoznajama, nudi teorijski i znanstveno utemeljeni pregled ključnih teorija, pristupa i modela invaliditeta.

Udžbenik „Osobe s invaliditetom u društvu“ primjer je udžbenika kakvog do sada nije bilo na hrvatskom govornom području te predstavlja vrijedno djelo za sve koji se bave područjem invaliditeta i uključenosti osoba s invaliditetom u društvo.

HSUCDP čestita autorima na radu i doprinosu.