hrw

Praćenje napretka Republike Hrvatske na području prava za osobe s invaliditetom

Human Rights Watch (HRW) je neovisna, nevladina organizacija koja se zauzima za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Temelji se na međunarodno prihvaćenim standardima ljudskih prava. Organizacija se prvenstveno zasniva na istraživanju i objavljivanju podataka o povredama ljudskih prava u cijelom svijetu.

Philippe Damom, direktor za zagovaranje za Europu i središnju Aziju i Emina Ćerimović, istraživačica u Odjelu za prava osoba s invaliditetom u HRW održali su radne sastanke s predstavnicima izvršne vlasti, državnih institucija i nevladinih organizacija Republike Hrvatske (RH). Teme razgovora bile su proces transformacije i deinstitucionalizacije domova te reguliranje potpunog i djelomičnog oduzimanja poslovne sposobnosti osobama s invaliditetom.

Naglasak je stavljen na problematiku promicanja, ostvarivanja i unaprjeđivanje prava osoba s invaliditetom u skladu s UN-ovom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Predstavnici HRW osvrnuli su se na aktualne procese i izazove u pogledu provedbe mjera deinstitucionalizacije i rješavanja pitanja poslovne sposobnosti i skrbništva za osobe s invaliditetom. Istaknuli su kako je Hrvatska bila među prvim državama u svijetu koja je ratificirala Konvenciju 1. lipnja 2007. godine potvrdivši time opredjeljenje hrvatskog društva i njegovih institucija za puno ostvarivanje svih temeljenih ljudskih prava osoba s invaliditetom u RH. Sukladno tome očekuje se da RH teži poštivanju privatnosti, samostalnosti i dostojanstva koje su propisane Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvijestilo je HRW o postignutim rezultatima i naglasilo da je u program organiziranog stanovanja trenutno uključeno više od tisuću osoba s invaliditetom u više od tristo stambenih zajednica na području RH te da uslugu organiziranog stanovanja uz podršku pružaju domovi i organizacije civilnog društva. U tu svrhu koriste sredstva iz proračuna ali i iz Europskog socijalnog fonda te Europskog regionalnog razvojnog fonda. Također rade i na procesu prevencije institucionalizacije kako bi osigurali izvaninstitucijske usluge, kao što su socijalne usluge u zajednici, osobni asistenti, tumači znakovnog jezika i druge usluge koje u najvećem broju pružaju udruge osoba s invaliditetom.

Predstavnici HRW su naveli kako se osobe s invaliditetom susreću s problemom potpunog ili djelomičnog oduzimanje poslovne sposobnosti. Ono za posljedicu ima nemogućnost samostalnog donošenja odluka koje izravno utječu na život osoba s invaliditetom. Konvencija striktno sadrži odredbe kojima se propisuje da se osobe s invaliditetom ne mogu lišiti poslovne sposobnosti već da im se kroz druge načine pruži pomoć i podrška prilikom donošenja odluka koje utječu na njihov život. Sudovi u RH i dalje donose odluke o lišavanju poslovne sposobnosti što je u suprotnosti s potpisanom Konvencijom te se na taj način ne poštuju prava, privatnost, samostalnost i dostojanstvo osoba s invaliditetom.

Saborski zastupnici, Ljubica Lukačić članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Milorad Pupovac predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Bojan Glavašević član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tom su prilikom istaknuli kako su sve aktivnosti i napori usmjereni kontinuiranom poboljšanju položaja osoba s invaliditetom. Sukladno tom cilju osnovano je posebno Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom kojemu će se, između ostaloga, prije slanja u zakonodavnu proceduru na razmatranje, raspravu i očitovanje predstaviti svi prijedlozi zakona koji se odnose na osobe s invaliditetom. Članovi Odbora također su istaknuli da svakodnevno rade na senzibiliziranju šire javnosti, promicanju jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava osoba s invaliditetom te na stvaranju inkluzivnog društva.

Predstavnici HRW-a iskazali su zadovoljstvo održanim sastankom u travnju 2018. godine te apelirali na zadržavanje primjerene dinamike implementacije mjera deinstitucionalizacije i smještaja osoba s invaliditetom u organizirane životne zajednice kako im se ne bi ograničila integracija sa zajednicom. Također su uputili na reguliranje potpune i djelomične poslovne sposobnosti osobama s invaliditetom prema odredbama Konvencije.

Izvor:

HRW (2018) Human Rihgts Watch, https://www.hrw.org/news/2018/05/31/croatia-stalled-progress-people-disabilities
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2018), https://mdomsp.gov.hr/print.aspx?id=10090&url=print
Prigorski.hr, http://prigorski.hr/ljubica-lukacic-sastanku-s-predstavnicima-human-rights-watch-a-prioritet-nam-partnerski-odnos-prema-osobama-s-invaliditetom/

Skip to content