Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom

Analiza postojećih prava … inkluzivni dodatak … postupanje civilne zaštite s osobama s invaliditetom tijekom kritičnih i rizičnih situacija … sustavno financiranje udruga … rana intervencija … kreće prvi dijagnostički centar … povećanje osobne invalidnine … Centar “Vinko Bek” … ove godine planirani su Zakon o djelatnosti psihoterapije i Zakon o korištenju psa pomagača … tematska sjednica o potrebama promjena pojedinih zakona … još je ostalo 7 milijuna kuna za nove osobne asistente … natječaji za udruge … 

14. lipnja održana je prva sjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom. Predsjednica Povjerenstva je gospođa Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nakon konstituiranja Povjerenstva započela je rasprava o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020.

Gospođa Marica Mirić zatražila je da se analiza postojećih prava osoba s invaliditetom (područje 5 točka 1 mjera 1) napravi ove godine. Također, zatražila je da se za izradu prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku (mjera 2) odmah formira radna grupa koja bi odmah započela s potrebnim pripremama te da se ne čeka 2018. godina za kada je predviđen ovaj zakon.

Gospođa Mirić zatražila je i da se odmah formira radna skupina koja će napraviti inicijalni prijedlog za normativno uređivanje postupanje civilne zaštite s osobama s invaliditetom tijekom kritičnih i rizičnih situacija.

Ukazala je i na potrebu donošenja konkretnih mjera koje će doprinijeti financijskom opstanku udruga. Podsjetila je na izjavu predsjednika Vlade gospodina Andreja Plenkovića da će se osobno založiti za sustavno financiranje udruga osoba s invaliditetom.

Predloženo je da u radnu grupu koja će se baviti normativnim uređivanjem postupanja civilne zaštite s osobama s invaliditetom uđu gospođe Mandica Knežević i Marica Mirić a u radnu skupinu za rješavanje sustavnog financiranja udruga Vojin Perić, Leke Sokolaj i Marica Mirić.

Gospođa Lidija Penko ukazala je na potrebu rane intervencije. Iznijela je podatak da je u Hrvatskoj 1.925 osoba kojima je dijagnosticiran autizam dok ih je oko 22.000 koji su “nespecificirani”, odnosno kojima dijagnoza još nije postavljena.

Gospođa Zvjezdana Bogdanović iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) odgovorila je da će se osigurati provođenje rane intervencije te da uskoro kreće prvi dijagnostički centar i to u Osijeku, a nakon njega i dijagnostički centar u Zagrebu.

Gospođa Penko ispred Saveza udruga za autizam zatražila je sastanak s tri resorna ministarstva.

Gospodin Vojin Perić rekao je da su osobe s invaliditetom žrtve političkog diskontinuiteta. Citirao je ministricu Nadu Murganić koja je pri dolasku u MDOMSP rekla da neće u svojim odlukama kretati iz početka nego, ako treba, moguće probleme popravljati u hodu. Podsjetio je da postoji prijedlog Zakona o financiranju udruga osoba s invaliditetom te da bi trebalo nastaviti tamo gdje se stalo s prijedlogom tog Zakona.

Gospodin Perić smatra da je sramotno da osobna invalidnina iznosi samo 46 eura. Osobe koje rade kažnjene su iako su angažirale sve svoje snage i potencijale da doprinesu društvu. Iznos osobne invalidnine mora se povećati. Ne može se stav o osobama s invaliditetom graditi na stalnom izazivanju samilosti. Nezadovoljstvo je izrazio i zbog toga što Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva udruge osoba s invaliditetom tretira kao i sve druge udruge.

Gospodin Perić ukazao je i na stanje u Centru “Vinko Bek”. Traži da ova ustanova doživi transformaciju zato što ne daje obrazovanje svojim polaznicima kakvo bi trebalo. Zalaže se za to da u upravni odbor Centra obavezno uđu predstavnik Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta kao i Hrvatskog saveza slijepih.

Predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuš podsjetio je da se u Zagrebačkoj deklaraciji izrijekom navodi da je obveza države da financira udruge osoba s invaliditetom, a kod nas je taj zadatak u nacionalnoj strategiji dobio Ured za udruge. Nema smisla da se to ne provodi. Nemamo odgovor zašto oni koji su dobili taj zadatak nisu ga izvršili.

Dr.sc. Zdravka Leutar sa Studija socijalnog rada prati nacionalnu strategiju i ima osjećaj da su se neke stvari ipak promijenile. Međutim, pita se kako biti učinkovitiji? Izložila je ideju da se za svako područje nacionalne strategije formira mješovita radna skupina koja bi pratila i poticala rješavanje problema.

Na tom tragu bio je i prijedlog gospođe Mandica Knežević koja traži da se imenuju voditelji pojedinih tema o kojima bi se trebalo razgovarati na idućim sjednicama Povjerenstva i da oni budu zaduženi za pripremu tih tema.

Gospođa Zvjezdana Bogdanović prihvaća prijedlog Marice Mirić da izvještaj o provedbi strategije prvo raspravi Povjerenstvo za osobe s invaliditetom a da tek potom ide na Vladu. Međutim, ponekad je problem da izvještaji s terena kasne. Nije sigurna koliko bi osnivanje radnih skupina za svaku situaciju bilo od koristi. Boji se da ako će se radne skupine formirati za svaku situaciju – raspršit će se pažnja. Sklonija je tome da se u slučaju problema udruge i savezi direktno obraćaju Ministarstvu.

Gospođa Andreja Veljača traži da se web stranice MDOMSP prilagode osobama s invaliditetom.  Informirala je prisutne da će Hrvatski savez slijepih krajem godine poslati prijedlog Zakona o brailleovom pismu.

Predsjednica Povjerenstva Marija Pletikosa upoznala je prisutne na plan donošenja normativnih akata u 2017. godini – na Zakon o djelatnosti psihoterapije (predviđen za  3. kvartal) i Zakon o korištenju pasa pomagača (predviđen za 4. kvartal).

U rujnu 2017. godine održat će se tematska sjednica Povjerenstva na temu potrebe promjene pojedinih zakona. Inicijativa je to ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Potrebno je da do kraja srpnja savezi udruga osoba s invaliditetom kontaktiraju ured Pravobraniteljice kako bi se napravili što kvalitetniji i sveobuhvatniji prijedlozi promjena.

Inače, trenutno je na drugom čitanju Zakon o cestama tako da svi zainteresirani mogu poslati svoje prijedloge i primjedbe prije završnog čitanja.

Gospođa Bogdanović upoznala je prisutne da je ostalo još slobodno 7 milijuna kuna za osobne asistente, što je prilika za one koji ih nisu još uspjeli osigurati. Trenutno je odobreno 1.450 osobnih asistenata.

Uskoro se očekuje poziv za projekte podrške deinstitucionalizaciji (na raspolaganju će biti 135 milijuna kuna). Jedna od mogućnosti je i da se kroz ove projekte riješe problemi pristupačnosti.

U studenom se očekuje novi raspis za projekte širenja usluga u zajednici.

Gospođa Marijana Gojčeta iz Ministarstva znanosti i obrazovanja nada se da će ovih dana biti raspisan četverogodišnji natječaj za pomoćnike u nastavi za srednje i osnovne škole. Ministarstvo dobiva upite za omogućavanje pomoćnika i za vrtiće. Za sada to još nije moguće ali radit će se na tome.

Udruge osoba s invaliditetom mogu se javiti za osiguranje pomoćnika za onu djecu koja nisu na popisu koji je sastavio osnivač (škola).

Gospođa Gojčeta podsjetila je i da je Pravilnik o pomagačima u nastavi u proceduri na e-Savjetovanju.

Predsjednik HSUCDP postavio je pitanja koja je zaprimio od udruga članica (problem kažnjavanja udruga koje uglavnom zapošljavaju samo osobne asistente ili pomoćnike u nastavi i nemaju zaposlen odgovarajući broj osoba s invaliditetom; omogućavanje udrugama da se za prilagođeni prijevoz osigura besplatna vožnja – bez cestarina – na svim auto-cestama i objektima na kojima se plaća naknada; gubitak invalidnine prilikom zapošljavanja). Zaključeno je da su sva tri pitanja od interesa za osobe s invaliditetom te da bi ih trebalo riješiti kroz inicijativu promjene pojedinih zakona (inicijativa ureda Pravobraniteljice što će rezultirati sastanke saveza udruga s uredom te održavanje tematske sjednice Povjerenstva na temu konkretnih prijedloga izmjena zakona).

Skip to content