Naslovna

Online radionice predstavljanja Poziva organizacijske podrške ACF-a

10.03.2022. od 10 h ACF Hrvatska je za provoditelje ACF projekata i sve druge zainteresirane predstavnike organizacija civilnog društva organizirao online radionicu predstavljanja Poziva organizacijske podrške ACF-a.

Datum objave Poziva: 1. ožujka 2022. godine

Iznos financijske podrške: 60.000 eura. Korisnik financijska sredstva organizacijske podrške prima u paušalnom iznosu.

Raspoloživi iznos podrški: 420.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 20 mjeseci od 1. srpnja 2022. do 29. veljače 2024. godine

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 2. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

U okviru ovog Poziva partnerstvo nije dozvoljeno.

Svrha Poziva je strateški podržati hrvatske OCD koje djeluju u najmanje jednom od dva programska područja podrške Fonda:

  • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Poziv je usmjeren OCD-ima čije temeljne djelatnosti i strateški ciljevi doprinose postizanju jednog ili više učinaka Fonda.

Više o Pozivu kao i snimku radionice možete pogledati na: https://acfcroatia.hr/organizacijska-podrska/.

Skip to content