Naslovna

Online radionica udruge SMART – „Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama“

Dana 22.9.2022. u 10 sati Udruga za razvoj civilnog društva SMART je putem Zoom platforme održala online radionicu na temu „Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama“. Radionicu je vodio Igor Bajok. Nakon službenog otvaranja radionice od strane predstavnika Udruge za razvoj civilnog društva SMART, Igor Bajok je započeo službeni dio radionice o modelima zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama. Polaznicima su predstavljene osnovne definicije zagovaranja te su dani primjeri zagovaračke kampanje.

Nakon navedenog polaznici su podijeljeni u manje grupa u kojima im je dan zadatak da svojim riječima napišu osnovne pojmove koji ih asociraju na zagovaranje te navedenu tri-četiri primjera zagovaračkih kampanja za koje su čuli. Po završetku grupnog rada, polaznici su svima prezentirali vlastite radove na navedenu temu.

Nakon održanog predavanja oko 13 sati, svim sudionicima je dostavljen korišteni materijal radionice.

Skip to content