Naslovna

Online informativna radionica o Pozivu za prijavu malih projekata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj

Dana 19.4.2021. Udruga za razvoj civilnog društva SMART je putem Zoom platforme održala online radionicu o Pozivu za prijavu malih projekata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Radionica su vodili predstavnici udruge SMART, Zvjezdana Schulz Vugrin i Igor Bajok uz tehničku podršku Tamare Fabac. Nakon službenog otvaranja informativne radionice sudionici su imali priliku ispuniti uvodnu anketu kroz koju su iskazali svoju upoznatost i interes za temu radionice. Potom su predstavljene osnovne informacije o Fondu za aktivno građanstvo u Hrvatskoj te naglašene neke od osnovnih informacija o samom pozivu na prijavu, poput trajanja projekta, iznosa podrške i stope financiranja projekata.

Naglašeno je kako su u fokusu poziva projekti manjeg opsega, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalne organizacije civilnog društva radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda. Prednost, tj. dodatne bodove na natječaju, dobivat će one organizacije koje primarno djeluju u lokalnoj zajednici u kojoj imaju sjedište, dobro poznaju potrebe i probleme u svojim lokalnim zajednicama i svojim aktivnostima na njih odgovaraju te organizacije koje su prepoznate i snažno povezane sa zajednicama kao važan akter za postizanje pozitivnih društvenih promjena. Također, prednost će dobivati prijedlozi projekata koji se provode u nekoj od jedinica lokalna samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100 %, prijedlozi projekata usmjereni na marginalizirane i ranjive skupine te oni koji će omogućiti jačanje interkulturnog dijaloga i međugeneracijske suradnje.

Prioritetna područja ovog Poziva su demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost; ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta; socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina; rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja te okoliš i klimatske promjene. Voditelji radionice su također naglasili kako provedeni projekti trebaju doprinijeti nekom od očekivanih učinaka natječaja, a oni su ojačana zagovaračka uloga civilnog društva; povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju; ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman te povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora). Potom je navedena i objašnjena sva potrebna natječajna dokumentacija s posebnim osvrtom na Prijavni obrazac i Obrazac proračuna.

Dodatne informacije o samom natječaju mogu se dobiti slanjem upita na mrežnim stranicama Fonda te je ujedno najavljeno i usmeno predstavljanje ideja prijavitelja o čemu je više informacija moguće naći na YouTube stranici Zaklade Slagalica – LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rwJbgbHQts0&t=4s

Skip to content