Naslovna

Online edukacije jačanja kapaciteta Zdravstvenog opservatorija „Kako čitati zdravstveni proračun?“

Zdravstveni opservatorij je 31.1.2022. organizirao online edukaciju „Kako čitati zdravstveni proračun?“. Edukaciju je otvorila Marina Škrabalo s kraćim uvodom o važnosti upućenosti OCD-a u procese donošenja Državnog proračuna te u konačnici i zdravstvenog proračuna. Potom je dr. sc. Maja Vehovec sudionicima na jasan i koncizan način prikazala ključne stavke svakog Državnog proračuna te je pojasnila kako se ona tumače. Struktura proračuna s prihodima, rashodima, deficitom/suficitom, tj. jasnom dinamikom kretanja prihoda i rashoda konsolidirane opće države u odnosu na BDP su posebno naglašene. Uz navedeno je usko vezan i javni dug opće države u odnosu na BDP te je dr. sc. Vehovec pojasnila na koji način se ti statistički podaci pravilno čitaju i tumače te kakav utjecaj uvođenje eura kao valute ima sa stanjem javnog duga. Također su naglašeni izvori proračunskih prihoda poput poreza na dohodak, poreza na dobit, PDV, trošarina, doprinosa i ostalih izvora. Sudionike je posebno zanimao proračunski deficit i što možemo očekivati u 2022. g.

Zatim je Gordan Bosanac, policy analitičar specijaliziran za pitanja zaštite ljudskih prava te resursna osoba ove edukacije, pojasnio kako izgleda procedura donošenja Državnog proračuna u Saboru Republike Hrvatske te je naglasio bitne datume u kreiranju tog ključnog dokumenta za upravljanje državom. Naglasio je i načine izmjena Državnog proračuna, tj. pojasnio je na koje načine OCD-i mogu pokušati na njega utjecati. Marina Škrabalo je pak pojasnila kako funkcionira rebalans Državnog proračuna te je uputila sve sudionike na priručnik Instituta za javne financije te web stranicu Ministarstva financija kao ključne izvore podataka. Povezala je ključne aktere Državnog proračuna s potencijalnim točkama utjecaja na njegove izmjene.

Skip to content