Održano predavanje na temu Osobe s invaliditetom u sustavu međunarodnih ljudskih prava

IMG_20150311_131818Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize popratio je predavanje na temu Osobe s invaliditetom u sustavu međunarodnih ljudskih prava – prepreke društvenom uključenju i mehanizmi njihova uklanjanja koje se održalo 11. ožujka 2015. godine na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu.
Predavanje je vodila Maša Anišić, doktorandica Sveučilišta Scuola Superiore Sant’Anna u Pisi, koja je svoju znanstvenu karijeru usmjerila upravo u području prava osoba s invaliditetom, a u 2014. godini radila je na poziciji asistentice UN-ovog Specijalnog izvjestitelja za prava osoba s invaliditetom u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici.

U svojem izlaganju, doktorandica Anišić istaknula je kako je UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom s pravnog stajališta de iure, odnosno ne provodi se u potpunosti u praksi, no pored ostalih konvencija, inovativna je budući da je donesena u najkraćem roku i s najvećim brojem potpisa i ratifikacija do danas. Ono što Konvenciju također čini posebnom je samo pisanje Konvencije u što su direktno bile uključene osobe s invaliditetom i stručnjaci. Osobe s invaliditetom ubrajaju se u jednu od najbrojnijih zaštićenih skupina u svijetu koju čini 650 milijuna osoba, što znači da je 1 od 5 osoba u svijetu upravo osoba s invaliditetom. To je vrlo velik broj, ali društvena zajednica tu činjenicu ne percipira na taj način, budući da se osobe s invaliditetom ne viđaju toliko u društvu što je uzrok njihove nedovoljne uključenosti u društvenu zajednicu. U nastavku izlaganja, prisutnima su bili predstavljeni različiti pristupi pojmu invaliditeta kroz povijest; odnosno medicinski, društveni, te posljednji – model ljudskih prava. Kako navodi doktorandica, prepreke uključivanju osoba s invaliditetom u društvo najčešće su arhitektonske, strukturalne te društvene barijere, dok su mehanizmi ostvarivanja prava osoba s invaliditetom razumna prilagodba, pristupačnost i antidiskriminacija.

IMG_20150311_132227Ono što je na predavanju također istaknuto je sam trošak uključenja osobe s invaliditetom u svijet rada koji prema riječima doktorandice nije nužno visoki. Naime, u Sjedinjenim Američkim Državama više od 95% razumne prilagodbe iznosi manje od 500 USD. Prema članku 9. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, države potpisnice među kojima se nalazi i Republika Hrvatska, obvezale su se poduzeti sve odgovarajuće mjere osiguranja pristupačnosti osoba s invaliditetom kako bi im se osiguralo neovisno življenje i potpuno sudjelovanje u svim područjima života. Kao najbolje primjere država u kojima osobe s invaliditetom ostvaruju najveća prava, Maša Anišić navela je Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Australiju te skandinavske zemlje. Razlika između tih zemalja i Hrvatske jest u tome što su se prava osoba s invaliditetom razvila na temelju građanskih, a u Hrvatskoj na temelju socijalnih prava.

Predavanju je prisustvovala i Savjetnica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Branka Meić, koja je ovom prilikom naglasila kako se u Hrvatskoj UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom koristi kao svojevrsno sredstvo pritiska na državu da osobama s invaliditetom omogući ostvarivanje njihovih prava, te prisutnima pojasnila kako je aktualni problem s kojim se susreću osobe s invaliditetom osiguranje razumne prilagodbe od strane poslodavaca, a uskraćivanje istog označava diskriminaciju i nepoštivanje Zakona o diskriminaciji.

Po završetku izlaganja, otvorena je diskusija nakon koje je doktorandica Anišić potvrdila kako osobe s invaliditetom i dalje nisu dovoljno zastupljene u društvu, a vrlo važan korak u uklanjanju prepreka prema ostvarivanju njihovih prava upravo je snažnija senzibilizacija javnosti o osobama s invaliditetom.

Skip to content