Održana VI. Konferencija socijalnih radnika

VI_KonferencijaVI. Konferencija socijalnih radnika pod nazivom ”Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize” u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika i pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Zagreba održana je od 15. do 17. listopada 2014 godine u Hotelu Antunović u Zagrebu.
Temeljne vrijednosti profesije socijalnog rada od najranijih početaka profesionalnog razvoja promiču ideju socijalne pravednosti, služenja humanizmu, dostojanstva i vrijednosti svakog pojedinca te vrijednosti pozitivne društvene promjene. Nastala na ideji pružanja podrške pojedincima, grupama i zajednicama u sprječavanju, suočavanju i nadilaženju kriznih situacija, profesija socijalnog rada u svim svojim ključnim aspektima tretira krizu kao nezaobilazni dio povijesti, sadašnjosti i budućnosti svakog ljudskog bića. S tim u vezi moglo bi se činiti kako pojava novih kriznih situacija u suvremenim oblicima ne bi trebala za socijalni rad predstavljati neki specifičan izazov, a s kojim se on do sada nije susretao.

Ipak, suvremeni pojavni oblici kriznih situacija s kojima je zahvaćen gotovo cijeli svijet otvaraju, bez sumnje, čitav niz posve novih izazova za socijalni rad. Odgovori na te izazove iziskuju od socijalnih radnika daleko više ingenioznosti od jednostavne reprodukcije usvojenih znanja i povijesno naučenih lekcija. Iako se socijalni rad kroz svoj teorijski razvoj i rezultate istraživačkih projekata posljednjih desetljeća etablirao kao moderna znanstvena disciplina, praksa socijalnih radnika na žalost i nadalje je pod prevelikim pritiskom političkih struktura koje nerijetko socijalne radnike koriste kao svojevrsni amortizer društvenih nejednakosti. Od socijalnih se radnika očekuje da maksimiziraju učinke do krajnjih granica miniminiziranih ”socijalnih troškova”, a da pri tome ostanu vjerni svojim etičkim načelima, profesionalnim standardima i najboljim primjerima profesionalne prakse. Time društvena kriza koja se očituje prvenstveno kao socijalna i ekonomska sve više prerasta u krizu profesije.

Profesionalna zajednica socijalnih radnika pred sobom ima brojna otvorena pitanja koja traže brze i precizne odgovore. Konferencija pod nazivom ”Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize” u tom smislu će, među ostalim, tematizirati različita pitanja poput: koja su obilježja prakse socijalnog rada u vrijeme socijalne i ekonomske krize; koja znanja, vještine i tehnike socijalni rad treba kako bi bio učinkovit u vrijeme krize; kako osigurati profesionalni razvoj socijalnih radnika u vrijeme vrlo ograničenih resursa; koje su društvene skupine najpogođenije krizom i kako socijalni rad pristupa svakoj od njih; što kriza znači za razvoj obrazovanja u socijalnom radu; kako kriza utječe na etičke aspekte profesije socijalnog rada; koje primjere dobre prakse možemo iskoristiti za rad u kriznim uvjetima i dr.

Konferencija je otvarila mnoštvo značajnih pitanja, te svakako poslužila kao dobro mjesto za njihovo problematiziranje, kao i za razmjenu iskustava, promišljanja, razmjenu primjera dobre prakse i pronalaženja odgovora koji će doprinijeti daljnjem razvoju profesije socijalnog rada.

Više informacija o Konferenciji možete pogledati na internetskim stranicama Hrvatske udruge socijalnih radnika na ovome linku.

Skip to content