Naslovna

Održana predavanja o aktualnom Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

U sklopu druge godine provedbe programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ 15.3.2022. održana su predavanja u Udruzi osoba s invaliditetom Virovitica i Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac. Korisnicima i članovima stručnih službi navedenih udruga Martina Perić, magistra soc. politike i članica stručne službe HSUCDP održala je predavanja o aktualnom Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22). Sudionici predavanja su informirani i detaljno upućeni u nove zakonske odredbe koje se primarno odnose na prava i socijalne usluge osoba s invaliditetom poput izmijenjenih postotaka izračunavanja novčanog iznosa zajamčene minimalne naknade, novom novčanom iznosu osobne invalidnine, načinima ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi te aktualno propisanim novim socijalnim uslugama.

Predavanje je bilo prožeto interakcijama voditeljice i sudionika predavanja, a neki sudionici su nakon samog predavanja stručnoj osobi postavljali individualna pitanja vezana uz prava i socijalne usluge iz sustava socijalne skrbi.

Skip to content