Naslovna

Održana četvrta edukacija projekta „Darovita djeca s teškoćama – DAR-KO II“

Dana 2.2.2023. HSUCDP je uspješno organizirao četvrtu edukacija projekta „Darovita djeca s teškoćama – DAR – KO II“ na temu „Socio-emocionalne karakteristike i razvoj darovite djece“. Edukaciju su vodile Ksenija R. Benaković, psihologinja, ECHA specijalistica za obrazovanje darovitih te voditeljica radionica u partnerskoj udruzi „Vjetar u leđa“ i Tena Benaković, psihologinja i voditeljica radionica u istoimenoj udruzi. Edukacijom su predstavljene i objašnjene neke od čestih socijalnih i emocionalnih karakteristika darovite djece te kako se one reflektiraju u ponašanju djece. Pritom je poseban naglasak bio na perfekcionizmu i nošenju s njim te intrapersonalnim i interpersonalnim sposobnostima djece. Dodatan fokus je bio i na karakteristikama djece koja su na autističnom spektru, djecu s ADD/ADHD, djecu s problemima u ponašanju, opsesivno kompulzivnim poremećajem te pogrešnim i dvojnim dijagnozama darovite djece.
Skip to content