Naslovna

(Ne)zapošljavanje osoba s invaliditetom

U sklopu druge godine provedbe programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ 26. travnja 2022. održana su predavanja u Udruzi osoba s invaliditetom Virovitica i Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac. Korisnicima i članovima stručnih službi navedenih udruga Mirjana Markovinović, izvršna direktorica HSUCDP održala je predavanja na temu (Ne)zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sudionici predavanja su informirani i dobili uvid u Opće socijalno demografske podatke u Hrvatskoj, Opće socijalno demografske podatke u Koprivničko-križevačkoj županiji i Virovitičko-podravskoj županiji, Stupnju obrazovanja i završenim školama osoba s invaliditetom, Strukturi zaposlenih osoba s invaliditetom, Preprekama, Područjima djelovanja, Ciljevima, Zakonima, propisima, aktima, planovima i strategijama, te Razvoju novih vještina za nova radna mjesta. Predavanje je postavilo pitanja, otvorilo raspravu  i tražili se odgovorili je li zapošljavanje osoba s invaliditetom u RH zadovoljavajuće? Je li obrazovanje bitan preduvjet zapošljavanju? Obrazovanje i zapošljavanje prema potrebama tržištima rada? Što treba poduzeti kako bi stupili na tržište rada? Što je obveza države? Rad korisnika u Klubu Aktiv, programske aktivnosti i druge aktualne teme od važnosti za osobe s invaliditetom popratio je i Radio Podravski u čijoj emisiji su sudjelovale Mirjana Markovinović ispred nositelja programa Klub Korisnika – Klub Aktiv  i Mirjana Šandor, tajnica Gradskog društava osoba s invaliditetom.

Interaktivnim pristupom sudionika predavanje je ostavilo snažan utisak te se iskazao interes za potrebom organizacije novih tema i izlaganja od interesa za osobe s invaliditetom.

Skip to content