Klubovi korisnika – Klub Aktiv

Najava tematskog predavanja voditeljice programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“ u Udruzi osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, 23.01.2020.

logo

U sklopu provedbe programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“, kojeg provodi Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u suradnji s partnerskom Udrugom osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, dana 23. siječnja 2020., u Sisku će biti održano predavanje na temu „Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom“.

Cilj tematskog predavanja je upoznati korisnike Kluba s Konvencijom, njenom svrhom i dobrobitima koje Konvencija donosi za osobe s invaliditetom. Predavanjem će biti obuhvaćena prava u različitim sferama života, od građanskih i političkih prava, zatim socijalnih, kulturnih i ekonomskih prava te specifičnih prava osoba s invaliditetom. Korisnici će također biti upoznati s mjerama za ostvarenje svojih prava koje su im na raspolaganju prema odredbama Konvencije. Tematsko predavanje će obuhvatiti i obveze potpisnika Konvencije, koje Republika Hrvatska kao potpisnica također treba poštovati i na kojima treba raditi za dobrobit svih osoba s invaliditetom.

Predavanju će, osim korisnika, prisustvovati i predstavnici partnerske udruge UTI Sisak te predstavnici suradnika na programu, Saveza udruga osoba s invaliditetom grada Siska.