Naslovna

Najava edukacije u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ (UP.04.2.1.11.0017) organizira 7. i 8.11.2022. edukaciju u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava s posebnim naglaskom na grupno namicanje sredstava putem interneta (crowdfunding-u) za organizacije civilnog društva. Edukaciju će voditi stručnjaci iz agencije Brodoto za partnere projekta te sve zainteresirane predstavnike organizacija civilnog društva, a održavat će se u novouređenom prostoru MO Gajnice.

 

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

lenta

Skip to content